<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Digital transformasjon

Digital transformasjon Prosjekter og programmer i
overgangen til en digital verden

Digital transformasjon Prosjekter og programmer i
overgangen til en digital verden

7 spørsmål om digitalisering ditt selskap bør stille seg

Av Alexander Gray, 17. oktober 2016

PwCs årlige topplederundersøkelse forteller oss at over halvparten av alle CEO’er nå gjør vesentlige endringer i egen virksomhet for å møte teknologirevolusjonen vi befinner oss i. Digitalisering er for lengst på alles radar, og teknologi og digitalisering er nå et prioritert satsingsområde for de aller fleste kundene våre. De aller fleste virksomheter er også svært bevisst på at digitalisering krever en dyptgående endring i hvordan virksomheten opererer. Nå handler diskusjonen vi har med våre kunder i langt større grad om hva de skal satse på og hvordan de skal gjennomføre.

Les artikkel

Interesseområder: Digitalisering

Dele artikkelen:

Too big to fail. Faren for teknologidrevet virksomhetsutvikling

Av Christine Høst, 19. september 2016

Har du noen gang vært en del av noe som er for stort til å feile? Du vet at du er på vei mot stupet, men det er lettere å gå utfor stupet og ta fallet, enn å stoppe på kanten. Det å stoppe er ikke lenger et alternativ, fordi investeringene har vært for høye og forventningene fra alle rundt deg er for store. Alle venter på det store svevet.

Les artikkel

Interesseområder: Digitalisering, Prosjektstyring, Programstyring, Omstilling

Dele artikkelen:

Mot en felles visjon om én journal

Av Lene Skjervheim, 23. juni 2016

Regjeringen ga i går sin tilslutning til at hver innbygger skal ha én journal. Hvordan får man 17.000 virksomheter til å gå i takt for å realisere visjonen?

Helse – og omsorgssektoren er en av de mest kunnskaps-, teknologi-, og informasjonsintensive sektorene vi har. Den er stor og kompleks med over 300.000 ansatte fordelt på omkring 17.000 virksomheter. Det er blant annet statlige sykehus, kommunale sykehjem, selvstendig næringsdrivende fastleger, samt private aktører.

Les artikkel

Interesseområder: Digitalisering, Porteføljestyring

Dele artikkelen:

Velkommen til vår nye blogg om digital transformasjon

Av Christine Høst, 23. juni 2016

"Projects are the means by which we introduce change"

Vi i PwC brenner for prosjekter og prosjektstyring. Ikke for prosjektene i seg selv, men for endringen de er med på å skape, både i næringslivet og i samfunnet. Vår ambisjon er å jobbe sammen med våre kunder med å løse komplekse og viktige problemstillinger, som driver samfunnet og næringslivet fremover.

Les artikkel

Interesseområder: Digitalisering, Prosjektstyring, Gevinstrealisering, Programstyring, Porteføljestyring, Omstilling, Emerging technology

Dele artikkelen: