<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tre steg mot bedre digital IQ

‹ Tilbake til artikler

Norske selskaper vurderer sin digitale IQ som høy, men scorer lavt på digital forståelse og kompetanse om ny teknologi.

Verden var et enklere sted for ti år siden. Da PwC startet sin årlige internasjonale undersøkelse om digital IQ  - målt som evnen til å tilpasse seg digitale endringer og ta i bruk ny teknologi - var digital bare et annet ord for IT. Innovasjon var forbeholdt de få, og det var lenger mellom de disruptive forretningsmodellene.

Et tiår etter er virkeligheten en annen. Nå går digitaliseringen så raskt at det er vanskelig å henge med i svingene. Årets undersøkelse viser at selskapers egen vurdering av digitale IQ har falt med 22 prosent sammenlignet med året før. Den gode nyheten er at de norske selskapene i undersøkelsen vurderer seg selv bedre enn snittet. Faktisk er vi helt på høyde med de mest lønnsomme selskapene verden over, med en digital IQ på 68 – målt på en skala fra 0 til 100. Dykker vi dypere ned i undersøkelsen finner vi imidlertid tre områder der norske selskaper har noe å jobbe med: Riktig definering av digitalisering, brukerorientering og kompetanseheving i egne rekker.

1) Definer digitalisering riktig

Digital IQ er et flytende og subjektivt mål: Hva det innebærer å være digital endres kontinuerlig, og vil avhenge av hvilket selskap du spør og hvem som sitter i sjefsstolen. Når undersøkelsen viser at nærmere halvparten av de norske selskapene betrakter digital som synonymt med IT, oser det av falsk trygghet. De digitale vinnerne kjennetegnes ved at de har en bred definisjon av digital som retter seg mot kundeaktiviteter og omfavner organisasjonens tankesett. Nettopp det å forstå at digitalisering spenner videre enn tradisjonell IT er avgjørende for å tilnærme seg og bli med på den enormt raske utviklingen. I tillegg til å oppdatere infrastrukturen til å understøtte dagens drift, kontinuerlig forbedre kundereisen og samle relevant data, er det viktig å utfordre eksisterende forretningsmodeller for også å være konkurransedyktig i morgen. En slik definisjon av digital stiller helt andre krav til samhandling, både med kunden og på tvers av egen virksomhet.

2) Sett brukeren i fokus

Undersøkelsen viser at de norske selskapene først og fremst investerer i ny teknologi for å øke omsetningen eller bedre de ansattes effektivitet, mens de mest lønnsomme selskapene i tillegg ønsker å skape en bedre opplevelse for brukeren. Ved ikke å sette sluttbruker, det vil si kunden, i fokus bremses endringstakten og -viljen til norske organisasjoner, og det blir lett å havne bakpå sammenlignet med internasjonale konkurrenter. Ikke overraskende har flere undersøkelser vist at høy grad av brukertilfredshet skaper høy avkastning for investorer. For å skape en sømløs kundereise må norske selskaper satse på enkelhet, personifisert innhold og interaktivitet. En god start kan være å hente inn data og innsikt om hva som virkelig betyr noe for brukerne. Først da kan man skape den gode kundeopplevelsen.

3) Bygg egen kompetanse

Ifølge undersøkelsen har norske selskaper også svakere kompetanse på ny teknologi sammenlignet med de mest lønnsomme internasjonale selskapene. En av grunnene til denne skjevheten kan være at over halvparten av de norske selskapene leier inn en tredjepart for å utforske ny teknologi, mens de mest lønnsomme selskapene selv har dedikerte innovasjonsgrupper eller benytter ad hoc innovasjonsteam. Det nytter ikke å kjøpe seg ut av digitaliseringen – norske selskaper må på lik linje med de internasjonale muliggjøre innovasjon i eget hus. Igjen spiller innsikten om kunden en sentral rolle. Inngående kjennskap til egne kunder og deres utfordringer gir inspirasjon til innovasjon og skaper muligheter for prototyping og testing på ulike kundegrupper.

Klarer man å dreie fokuset fra rendyrket IT til et helhetlig digitalt tankesett der kunden er i sentrum og innovasjon dyrkes i egne rekker, er man et skritt nærmere et digitalt konkurransefortrinn.

Bare slik kan man bli en digital vinner – og ikke bare føle seg som en.

Thea Sørvig Østbye

Thea Sørvig Østbye

Jeg heter Thea Sørvig Østbye og er konsulent i PwC Consulting. I PwC jobber jeg med omstilling og tjenesteutvikling i offentlig sektor, og gjennomfører samfunnsøkonomiske analyser for å skape gode og gjennomsiktige beslutningsgrunnlag for våre kunder. Jeg er opptatt av å utvikle løsninger til det beste for samfunnet og er interessert i de mulighetene digitalisering gir til å effektivisere offentlig sektor og gi brukerne bedre og mer tilgjengelige tjenester.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

7 tips for bedre endringsberedskap

Du har sikkert hørt det før. Bedriftskultur, tydelig kommunikasjon, målbare gevinster og god ressursstyring er avgjørende for å få til ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Digitalisering: fra budsjettaper til resultatvinner?

  Av Statsbudsjettets 76 615 ord er begrepene digitalisering og digital brukt henholdsvis seks og fire ganger. Det virker jo ikke så ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Et arbeidsmarked i utvikling

65 prosent av elever som begynner på skolen i dag vil ende opp i yrker som ennå ikke finnes. Det meldte World Economic Forum i sin «The ...

Les artikkelen