<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Finansbloggen

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Utvikling i kredittap og tapsavsetninger i norske banker - 3. kvartal 2018

Av Ola Anfinsen , 19. desember 2018

Vår gjennomgang av bankenes delårsregnskap for 3. kvartal 2018 viser at tapene i banknæringen fortsatt er lave. Annualisert tap YTD Q3 2018 utgjorde henholdsvis 2,24% (forbrukslånsbanker), 0,1% (sparebanker) og 0,0% (øvrige banker).

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans, Tjenestedesign, PwC, IFRS, IFRS 9

Dele artikkelen:

Forslag om nye regler for systemviktige banker

Av Magnus Robberstad , 23. oktober 2018


Finanstilsynet sendte fredag 19.10 ut forslag til nye regler for å identifisere systemviktige foretak som kom overraskende på bransjen. Dersom forslaget gjennomføres vil det føre til at flere regionbanker vil bli definert som systemviktige, og dermed føre til økte kapitalkrav for disse.

Les artikkel

Interesseområder: Kapitalkrav, Regulering, Bank og finans

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2019 - Nye skatteregler for forsikring

Av Liv Haneberg Lundqvist , 8. oktober 2018

Statsbudsjettet ble lagt frem i dag. Forslaget innebærer store endringer i skattereglene for forsikringsselskaper.

Les artikkel

Interesseområder: Forsikring og pensjon

Dele artikkelen:

Foredrag - Nye skatteregler for forsikring

Av Liv Haneberg Lundqvist , 5. oktober 2018

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

Hvordan kan kontrollerende aksjonær gjøre en exit uten å selge seg ut av selskapet?

Av Per Fossan-Waage , 27. september 2018

Jeg var tidligere i år med på en av hovedstadens mange konferanser om shipping og offshore hvor en rekke selskaper ble presentert. Shipping og offshore er sykliske industrier hvor tilbudssiden ofte blir ødelagt av overkontrahering 1. En av tilbakemeldingene fra konferansen er at det derfor er viktig for investor å ta pengene av bordet når investeringen er «in the money». I bloggen under har jeg beskrevet hvordan en kontrollerende eier i et børsnotert selskap kan gjøre en exit på investeringen, uten å miste kontrollen i selskapet 2.      

Les artikkel

Dele artikkelen:

Før og etter IFRS 9 - en analyse av norske banker.

Av Ola Anfinsen , 21. september 2018

 

Les artikkel

Interesseområder: IFRS 9, PwC, Bank og finans

Dele artikkelen:

Blandede følelser rundt ny forbrukslånsforskrift

Av Magnus Robberstad , 4. september 2018

Finanstilsynet har foreslått en ny forskrift som en motreaksjon til den økende bruken av småkreditt og forbrukslån blant husholdninger i Norge. Forskriften har som formål blant annet å forhindre lån med løpetid på over fem år, samt sørge for at utenlandske aktører følger norske retningslinjer. Reaksjonene har ikke latt vente på seg, og finansforetak som Bank Norwegian og Monobank reagerer blant annet sterkt på at det ikke er adgang til unntak fra forskriften slik det er i boliglånsforeskriften. Vi tar en kikk på hva som er positivt og negativt med den nye forskriften, samt hvilke implikasjoner den kan ha for bransjen.

Les artikkel

Interesseområder: Risikostyring, compliance, Bank og finans

Dele artikkelen:

Midlertidig forskrift til gjennomføring av PSD 2 i Norge

Av Daniel Næsse , 23. august 2018

Daniel-Naesse1

Payment Services Directive 2 (PSD2) er starten på en ny fremtid for finansbransjen. Tiden der vi gjør alle våre finansielle transaksjoner via banken er forbi. PSD2 åpner opp for helt nye muligheter, og for noen vil det nye regelverket bety en helt ny business. Men hvordan skal man forstå hva regelverket tillater og ei, i lys av det siste høringsnotatet sluppet ifm Prop 110 L (2017-2018)? Og hva er forholdet mellom PSD2 og GDPR?

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

Personvernforordningen og hvitvaskingsloven. Godzilla vs King Kong?

Av Henning Gravklev og Line Marie Engebretsen , 20. juni 2018

 

Les artikkel

Dele artikkelen:

Regjeringen utreder grunnrenteskatt i havbruksnæringen

Av Kjetil Vinnes Raknerud , 7. mai 2018

Av: Hallvard Aarø og Kjetil Vinnes Raknerud

En eventuell grunnrenteskatt i havbruksnæringen må nødvendigvis tilpasses næringens egenart, men foreløpige indikasjoner tyder altså på at hovedtrekkene vil være de samme som i vannkraftbeskatningen.

I en pressemelding før helgen kunngjorde finansdepartementet at Regjeringen vil utrede en såkalt grunnrenteskatt på havbruk fra 2020. Bakgrunnen er at man anser havbrukskonsesjonene for å være en rettighet som gir opphav til en ekstraordinær avkastning (grunnrente), og at en del av denne ekstraordinære avkastningen bør tilfalle fellesskapet. Selv om dette foreløpig er på utredningsstadiet, er det åpenbart at innføring av en grunnrenteskatt vil få vesentlige konsekvenser for en stor og viktig næring. Etter vår mening må det være lov å stille spørsmål ved om høyere skattlegging er et fornuftig verktøy for en bransje som historisk har vist seg å ha høy risiko, være svært syklisk og kapitalintensiv - det er viktig at Regjeringen også tar hensyn til at det vil komme perioder med dårligere inntjening også innen havbruk. Regjeringen har gjentatte ganger uttalt at de har et betydelig vekstmål innenfor havbruksnæringen mht volum. Vi tror ikke økt beskatning av havbruksnæringen er veien å gå om man ønsker å tiltrekke seg kapital til nyinvesteringer - snarere tvert imot.

Les artikkel

Dele artikkelen:

Følg bloggen