<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Finansbloggen

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Øyvind Neteland

​​Mitt navn er Øyvind Neteland og jeg jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har 10 års erfaring som advokat og arbeider​ hovedsakelig med kontrakter og avtalerettslige spørsmål​. ​Jeg har lang erfaring med kontraktsforhandlinger og prosjektoppfølging fra komplekse avtaleforhold, både nasjonalt og internasjonal. Jeg​ ​​tror på at gode og balanserte kontrakter bidrar til å redusere konfliktnivået og bedre samarbeidsklimaet mellom kontrakten​s parter​.
oyvind.neteland@pwc.com

LIBOR opphører som referanserenter. Hva skjer med kontrakter som bygger på LIBOR?

Av Øyvind Neteland , 26. mars 2019

Når LIBOR opphører vil kontrakter som bygger på referansen ikke lenger gi konkret anvisning på innholdet i kontrakten. Det betyr at avtalen må endres. Det er tvilsomt om LIBOR vil bli erstattet av en entydig ny referanserente, og kontraktspartene vil således kunne ha ulike interesser i hvordan kontrakten skal endres. Altså vil det kunne ha stor betydning for innholdet i LIBOR-avtaler å ha kontroll på konsekvenser og alternativer, slik at man står sterkest mulig rustet ved forhandlinger om endret kontrakt. 

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

Følg bloggen