<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Finansbloggen

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Bård Ivar Koppang

Jeg heter Bård I. Koppang og arbeider som advokat og partner i Advokatfirmaet PwC. Jeg er leder for firmaets Stavangerkontor, har vært nasjonal leder for advokatfirmaet PwC og har flere års styreerfaring. Jeg arbeider daglig med forretningsjuridiske problemstillinger, hvor transaksjoner og restruktureringer tar en stor plass. Forretningsjuridisk rådgivning krever både spiss- og breddekompetanse i tillegg til kommersiell forståelse og jeg har mer enn 23 års variert erfaring som forretningsadvokat med hovedfokus på kontraktsrett, selskapsrett og skatt. Bransjeaktørene jeg arbeider mest for driver virksomhet innen fast eiendom, oljeservice og offentlig sektor og jeg har både internasjonale konserner, offentlige virksomheter og familieeide bedrifter blant mine kunder.
baard.koppang@pwc.com

Finansskatten og holdingselskaper – behov for avklaring

Av Bård Ivar Koppang , 15. februar 2017

Det er kun en begrenset gruppe holdingselskaper som relativt klart faller innenfor finansskatten. Det er imidlertid en del grensedragninger siden mange holdingselskaper ikke driver rendyrket virksomhet innenfor eller utenfor finansskattens område.

Les artikkel

Interesseområder: Næringsbeskatning

Dele artikkelen:

Følg bloggen