<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Finansbloggen

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Dag Saltnes

Jeg heter Dag Saltnes og har jobbet som advokat i Bergen siden 1987, og de siste 10 årene i PwC i Bergen. Vi leverer juridiske tjenester til norske og utenlandske kunder i privat og offentlig sektor innen de fleste bransjer, men jeg fokuserer mest på bank, finans og forsikring. Jeg jobber med skatterådgivning, selskapsorganisering og andre endringsprosesser som kjøp/salg av virksomheter/eiendommer. Jeg har også erfaring fra prosedyre i alle rettsinstanser i Norge inkludert Høyesterett, voldgift og mekling i tvister.

My name is Dag Saltnes. I have worked as an attorney of law in Bergen, Norway since 1987, and since 2005 as partner in PwC. We provide legal services to domestic and international clients in the private and public sectors; within most industries. My focus is mainly on the financial services industry. My areas of work are tax, corporate, contract and regulatory services related to changes due to transactions or regulatory requirements. As qualified lawyer with admission to meet before all levels of the Norwegian courts including the Supreme Court, I also work with litigation and arbitration.


dag.saltnes@pwc.com
Du finner meg på:

Hvor tett er for tett?

Av Dag Saltnes , 29. mai 2019

For å sikre innovasjon og fremtidig konkurransekraft, oppfordrer både bransjer og myndigheter til økt samarbeid aktørene imellom. Men hvor tett kan egentlig to selskaper jobbe uten at man bryter konkurransereglene?

Les artikkel

Interesseområder: konkurranseklausuler

Dele artikkelen:

PwC Nordic FS Tax & VAT Event 2017

Av Dag Saltnes , 3. november 2017

The 2017 event for the PwC Nordic FS Tax & VAT seminar was held in Oslo on 25 to 26 October 2017. The presentations from the seminar are accessible below.

Les artikkel

Dele artikkelen:

Norwegian investor tax reporting for funds - A significant change as from January 2017

Av Dag Saltnes , 10. januar 2017

The new rules concerning the tax treatment of Norwegian inverstors in investments funds have entered into force in 1. January to:

Les artikkel

Interesseområder: Verdipapirforetak, Bank og finans, Kapitalforvaltning

Dele artikkelen:

Høringsforslag om nye skatteregler for kapitalforsikring/fondskonto

Av Dag Saltnes , 28. oktober 2016

Finansdepartementet har sendt et forslag ut på høring om å endre skatteloven for kapitalforsikringer/fondskonto mv. med lavt forsikringselement. Departementet uttaler at “.. det som reelt sett er aksjeinvesteringer, bør skattlegges på en ensartet måte. Ulike skatteregler for investeringer som i realiteten er like, er lite hensiktsmessig og gjør regelverket mer komplisert for skattyter.” Blir forslaget vedtatt, vil det bli reduserte forskjeller på skattevirkningene av investeringer direkte og via kapitalforsikring. 

Les artikkel

Interesseområder: Verdipapirforetak, Forsikring og pensjon, Kapitalforvaltning

Dele artikkelen:

Nytt rundskriv fra Finanstilsynet for registrerte AIF-forvaltere

Av Dag Saltnes , 2. juni 2016

Finanstilsynet har utgitt et rundskriv rettet mot de ca 70 registrerte AIF-forvalterne med presisering om hvilke begrensninger og plikter som gjelder for virksomheten og markedsføring av fondene. Bakgrunnen er at et gjennomført tematilsyn skal ha utløst et behov for å gi nærmere informasjon.

Les artikkel

Interesseområder: Verdipapirforetak, Kapitalforvaltning

Dele artikkelen:

Uendret skattefradrag for skadeforsikring etter § 8-5 for 2016

Av Dag Saltnes , 9. mai 2016

Dag-Saltnes1.jpgSkattedirektoratet har i en prinsipputtalelse slått fast at det for ligningsåret 2016 ikke blir noen endring i grunnlaget skattefradraget for sikkerhetsavsetninger etter skattelovens § 8-5, selv om Solvens II er innført regulatorisk.

Les artikkel

Interesseområder: Forsikring og pensjon

Dele artikkelen:

Høyesterettsdom om dokumentavgift ved oppløsning av sameie

Av Dag Saltnes , 31. mars 2016

Høyesterett har den 17. mars 2016 avsagt en dom hvor staten ved Kartverket tapte i spørsmål om hvordan dokumentavgift skal beregnes i tilfelle av oppløsning av et sameie som bestod av flere tinglyste eiendommer. Hva betyr dette?

Les artikkel

Dele artikkelen:

Kan dokumentavgift unngås ved skattefrie transaksjoner?

Av Dag Saltnes , 8. mars 2016

Fra 1. januar 2016 er dette mulig og vil tilsynelatende åpne for forenklinger av eiendomsstrukturer. 

Les artikkel

Interesseområder: Kapitalforvaltning

Dele artikkelen:

FS Arena Bergen - Nytt møtested for finansnæringen

Av Dag Saltnes , 3. mars 2016

FS Arena Bergen er tenkt å være et møtested for de som jobber i finansnæringen i Bergen. PwC har tatt initiativet. 

Les artikkel

Interesseområder: Verdipapirforetak, Bank og finans, Forsikring og pensjon, Kapitalforvaltning

Dele artikkelen:

Ny finansforetakslov er virkelighet

Av Dag Saltnes , 1. mars 2016

Etter diverse utredninger fra 1990 og mange EU-direktiv som får betydning grunnet  EØS-avtalen, trådte ny finansforetakslov i kraft 1. januar 2016. Det innebærer at man nå står midt i en overgangsfase, med de utfordringer det gir. La oss se på noen av de  praktiske spørsmålene som er kommet opp:

Les artikkel

Interesseområder: Bank og finans

Dele artikkelen:

Følg bloggen