<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Finansbloggen

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Elin Sarai

Jeg heter Elin Sarai og er partner i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder vår Global Mobility og ITS avdeling i Bergen, og i tillegg arbeider jeg med personvern (GDPR) og arbeidsrett. Jeg har jobbet i PwC i over 20 år nå. Tidligere har jeg jobbet ved Universitetet i Bergen, først som universitetslektor, og deretter som stipendiat da jeg jobbet med doktoravhandlingen min om "Arbeidsgiveravgift og grenseoverskridende arbeidsforhold". Nå har jeg en mindre stilling som førsteamanuensis II der jeg underviser i skatterett ved UiB.

I mitt daglige virke bistår jeg selskaper med all slags juridisk kompetanse, som spørsmål knyttet til nasjonal og internasjonal skatte- og avgiftsrett på både selskaps- og personnivå, personvern, samt arbeidsrettslige og kontraktsmessige spørsmål. I en stadig mer kompleks verden, er det vår store fordel at vi hele tiden har et kompetansehus med svært mange dyktige kollegaer med ekspertise på de fleste fagfelt å lene oss på. Det er utrolig givende å kunne hjelpe våre kunder med å løse alle slags problemer, enten de er store eller små.

Så ring eller mail meg gjerne om det er noe du ønsker å diskutere!


elin.sarai@pwc.com

GDPR - trer i kraft i mai 2018

Av Elin Sarai , 2. februar 2018

blockchain-finansbloggen .jpg

Hvem omfattes av regelverket?

Personopplysninger er opplysninger eller vurdering som kan knyttes til en person - så som navn, telefonnummer, mailadresse, fødselsnummer. Behandler din bedrift personopplysninger? Da gjelder reglene for dere. Det skilles ikke mellom små og store bedrifter.

Les artikkel

Dele artikkelen:

Følg bloggen