<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Finansbloggen

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Stian Sviggum

Jeg heter Stian Sviggum og jeg er direktør i PwC Risk Advisory Services. Jeg er utdannet som sivilingeniør i fysikk og har jobbet 10 år som rådgiver, 2 år som prosjektleder i IT-infrastrukturprosjekter og 3 år med virksomhets- og operasjonell risikostyring i Norges Bank Investment Management. Jeg synes risikostyring er gøy, og det mest interessante er hvordan man kan benytte helhetlig risikostyring (ERM) som et nyttig styringsverktøy sammen med strategiarbeid, målstyring og øvrige styringsprosesser, samt kontrollfunksjoner. Dette er et område som ennå er relativt nytt i norsk sammenheng, men stadig flere bedrifter her hjemme driver med det (og mener noe med det). Det mange lurer på er "what's in it for me?". Hvis du lurer på det (eller andre ting relatert til risikostyring og virksomhetsstyring), ta gjerne kontakt.
stian.sviggum@pwc.com

Finanstilsynets funn fra tematilsyn innen operasjonell risiko er nå tilgjengelig

Av Stian Sviggum , 22. august 2017

Finanstilsynet gjennomførte høsten 2016 stedlig tilsyn innen operasjonell risiko i syv banker, og samlerapporten er nå tilgjengelig.

Les artikkel

Dele artikkelen:

Følg bloggen