<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Børsens forslag til ny regnskapsrapportering

‹ Tilbake til artikler

Oslo Børs la sist uke to forskjellige forslag til fremtidig regnskapsrapportering for børsnoterte selskaper ut til høring, og vil ha markedets innspill på hva som er best.

Nye EU-regler gjør at Oslo Børs ("Børsen") må justere kravene for selskapenes regnskapsrapportering til markedet. Frem til nå har de børsnoterte selskapene (både på hovedlisten Oslo Børs og på juniorlisten Oslo Axess) rapportert hvert kvartal, pluss årsregnskapet. Fristen for kvartalsrapportering har vært to måneder etter hvert kvartal, årsregnskapet senest i slutten av april.

EU ønsker imidlertid at det kun skal være krav om hel og halvårsrapportering. Delvis fordi det ikke skal bli så byrdefullt å være børsnotert/få tilgang til kapitalmarkedene, og delvis for å motvirke den kortsiktighet som kvartalsrapportering eventuelt legger opp til. Nye EU-regler vil bli implementert i den norske verdipapirhandelloven, og må dermed også reflekteres i Børsens såkalte "løpende forplikelser" for de børsnoterte selskapene. Imidlertid kan børsene i EU legge opp til strammere relger i sine egne børskrav enn EU-kravene, følgelig la Børsen nå ut et høringsforslag med to alternativer som Børsen ber om innspill på:

a) Fortsette kvartalsrapportering som før
Men kun for selskaper på hovedlisten; Oslo Børs. Og ikke noe krav om separat fjerdekvartalsrapportering, som alltid har vært et særnorsk krav

b) Legge seg på EUs minimumskrav
Det vil si at selskapene slipper unna med å rapportere bare halv- og helårsregnskap. Men slik at kvartalsvis rapportering som før anbefales i Investor Relations anbefalingen til Oslo Børs (men uansett uten fjerde kapital).

Børsen anbefaler alternativ b), men er altså åpen for å få innspill fra markedet og selskapene til hva som er den beste løsningen. Det er ganske uvanlig at Børsen går ut med to alternativer på denne måten. Dette må nok sees i lys av at Børsen har mye sympati for alternativ a), siden dette vil gi jevnlig oppdatering til markedet og det norske markedet har lang praksis med kvartalsrapportering. Og mange selskaper har allerede signalisert at de vil rapportere som før. Dog vil dette alternativet gjøre at Oslo Børs får regler som er relativt strenge i forhold til resten av børsene i Europa, og dette kan ha konkurransemessige ulemper for Børsen.

Men nå er det mye opp til markedet å velge beste løsningen. Arbeider du i markedet som investor (regnskapsbruker) eller i et børsnotert selskap (regnskapsprodusent), så har du nå en gylden mulighet til å påvirke hva Børsen legger opp til. Fristen for høringsforslag kommer imidlertid kjapt etter sommerferien; senest 15 august må innspill sendes Børsen. Nye regler vil deretter ventelig være på plass fra og med 1. januar 2017.

Her er link til Børsens høringsforslag. 

Les PwCs mer detaljerte gjennomgang av høringsforslaget her.

Per Fossan-Waage

Per Fossan-Waage

Jeg heter Per Fossan-Waage og er direktør i PwC. Her bistår jeg selskapene med deres kapitalmarkedstransaksjoner (børsnoteringer, aksjeemisjoner, obligasjonsfinansiering, M&A, due diligence, børsens regelverk/vphl med mer). Tidligere har jeg arbeidet som CFO og regnskapssjef i børsnoterte selskaper, og har også erfaring fra seks år ved Oslo Børs. Jeg kjenner derfor kapitalmarkedene ut og inn. Vil du generelt vite mer om kapitalmarkedstransaksjonene PwC er involvert i, anbefaler jeg deg å lese en av våre fyldige PwC-publikasjoner. Se eksempelvis "A guide to going public in Oslo", "Issuing bonds in the Nordic capital markets" eller "Rettede aksjeemisjoner" som jeg har vært ansvarlig for. Ta gjerne kontakt direkte med meg om du har spørsmål knyttet til kapitalmarkedstransaksjoner eller tilhørende regelverk.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Står kriseemisjoner for døren?

Koronaviruset og oljeprisfallet påvirker dessverre kontantstrømmen og forretningsmodellen til mange selskaper. Børsnoterte selskaper kan ...

Les artikkelen
Les artikkelen

PwCs tips for børsselskapenes finansielle rapportering i en krevende tid

De fleste børsnoterte selskaper befinner seg i en malstrøm av negative nyheter og utfordringer. Effektene av koronautbruddet og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utbytte og utbyttepolitikk på Oslo Børs

Aldri før har det blitt betalt ut så mye utbytte fra børsselskapene som i 2019, ifølge en pressemelding fra Oslo Børs. Tallet ligger på ...

Les artikkelen