<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Brutto utestående forbrukslån i Norge falt med 2,2 % i Q3 2019

damil-gettyimages-863497390-1600 ‹ Tilbake til artikler

Forbrukslånsbankene har fremdeles positiv utlånsvekst. I Q3 2019 var veksten høyere enn i Q2 2019 hvilket er relatert til relativt større vekst utenfor Norge. I Norge falt brutto utestående forbrukslån med 2,2 % i Q3 2019. Dette innebærer at innfrielser, nedbetalinger og salg av misligholdte utlån nå overstiger volum av utstedelse av nye utlån. Det kan være rimelig å delvis tilskrive dette til innføringen av gjeldsregistrene.

Den gjennomsnittlige annualiserte tapsprosenten for forbrukslånsbankene per Q3 2019 er fremdeles lav i forhold til kredittpåslaget som ligger i utlånsrenten. Annualisert tapsprosent per Q3 2019 varierte mellom 1,16 % (Santander) og 6,42 % (Optin Bank). Gjennomsnittlig annualisert tapsprosent utgjorde 4,05 % per Q3 2019 mot 2,39 % per Q2 2019. Økningen sammenlignet med Q2 2019 er relatert til Santander, BRAbank og Optin Bank som alle har hatt en betydelig økning i annualisert tapsprosent fra Q2 2019 til Q3 2019.

Gjennomsnittlig tapsavsetningsprosent for forbrukslånsbankene utgjorde 5,66 % ved utgangen av Q3 2019. Til sammenligning utgjorde gjennomsnittlig tapsavsetningsprosent 5,32 % ved utgangen av Q4 2018 og 6,0 % per Q2 2019.  For perioden 1.1.2018 til Q3 2019 har tapsavsetningsprosenten økt for samtlige forbrukslånsbanker bortsett fra Santander. I forhold til Q2 2019 har samtlige av forbrukslånsbankene bortsett fra Optin Bank hatt en økning i tapsavsetningsprosenten. BRAbank har hatt den største økningen med 1,23 %. Til sammenligning har Optin Bank hatt en reduksjon i tapsavsetningsprosenten i kvartalet på 4,48 % (1,79 % per Q3 2019 mot 6,17 % per Q2 2019). Reduksjonen er relatert til at de har solgt en større andel av misligholdte utlån slik at eksponeringen i trinn 3 ved utgangen av Q3 2019 er svært begrenset.

Egenkapitalavkastningen til de etablerte rene forbrukslånsbankene (Bank Norwegian og Komplett Bank) er fremdeles høy. Annualisert egenkapitalavkastningen for Q3 2019 utgjorde henholdsvis 26,1 % (Bank Norwegian) og 18,1 % (Komplett Bank) mot 25,8 % og 14,4 % i Q2 2019. Foreløpig topp ble nådd i Q2 2018 med henholdsvis 34,1 % (Bank Norwegian) og 25,9 % (Komplett Bank). BRAbank og Optin Bank hadde negativ egenkapitalavkastning på henholdsvis 13,8 % og 32,3 % i Q3 2019. I Q2 2019 var egenkapitalavkastningen til sammenligning negativ med henholdsvis 11,6 % (BRAbank) og 24,5 % (Optin Bank).

Last ned rapporten

Ola Anfinsen

Ola Anfinsen

Jeg heter Ola Anfinsen og har jobbet i PwC siden 1992. Jeg har også erfaring fra PwC sitt London kontor.

Jeg jobber primært med revisjon av finansforetak (bank, forsikring og kapitalforvaltning) i tillegg til eiendom og inkassoforetak. Mine faglige interesser er verdsettelse og regnskapsføring av finansielle instrumenter og eiendom, regulatoriske forhold, risikostyring og internkontroll samt IFRS.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Ny lov om låneformidling - trenger ditt foretak konsesjon?

1. juli 2023 trådte ny lov om låneformidling i kraft. Den viktigste endringen er at foretak som formidler lån vil måtte søke om konsesjon ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nytt lovforslag om låneformidling - nå må finansagenter og finansieringsplattformer ha konsesjon fra Finanstilsynet

Den 14. oktober 2022 sendte Finansdepartementet ut forslag til ny lov om låneformidling, samt enkelte lovendringer i finansforetaksloven, ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Veksten i brutto utlån i Norge er nå negativ

De kvartalsvise annualiserte tapsprosentene for forbrukslånsbankene per Q2 2019 er fremdeles lave i forhold til kredittpåslaget som ligger ...

Les artikkelen