<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Endringer i Leverage Ratio i tredje kvartal

Magnus-Robberstad1.jpg ‹ Tilbake til artikler

Magnus-Robberstad1.jpgBeregningsmetoden for Leverage Ratio vil endres fra og med rapporteringen for tredje kvartal, noe som for de fleste norske finansforetak vil føre til en bedring i rapportert Leverage Ratio.

Den nye gjennomføringsforordningen for beregning av Leverage Ratio trer i kraft fra og med rapporteringen for tredje kvartal, som har rapporteringsfrist 11. november 2016. Nye rapporteringsveiledninger ventes å bli publisert snarlig på Finanstilsynets hjemmesider.

De viktigste endringene for norske banker oppsummeres under:

  • Konverteringsfaktor for poster utenom balansen endres til å være lik som behandlingen for poster utenom balansen i standardmetoden for kredittrisiko, men med et gulv på 10%. I dag er konverteringsfaktoren for de fleste postene utenom balansen 100%. Dette gir en betydelig reduksjon i eksponeringsmålet som utgjør nevneren i beregningen av Leverage Ratio.
  • For derivater kan man redusere eksponeringsbeløpet med mottatt “cash variation margin”. Dette innebærer også en reduksjon i eksponeringsmålet og en bedring i rapportert Leverage Ratio.

Selv om det p.t. ikke er et minstekrav til Leverage Ratio så er det mye fokus på dette nøkkeltallet etter at Finanstilsynet i et høringsforslag foreslo et minstekrav på 6% gjeldende fra 2018.

Vi venter at det for IRB-bankene må gjøres en innsats med tanke på å definere hvilke typer poster utenom balansen som skal falle inn under de ulike sjablongssatsene for konverteringsfaktor i standardmetoden for kredittrisiko på hhv. 0%, 20%, 50% og 100%. Dette pga. IRB-bankene i dag beregner egne konverteringsfaktorer basert på statistiske modeller, og dermed presumptivt ikke har på plass denne kategoriseringen.

Vi i PwC har god kompetanse på innholdet i det nye regelverket, og kan bistå ved behov.

Ta gjerne kontakt med meg dersom du ønsker å vite mer om hva vi kan bistå med.

Magnus Robberstad

Magnus Robberstad

Jeg heter Magnus Robberstad, og jobber som konsulent i PwC Bergen. Jeg jobber hovedsaklig med risikostyring og compliance i bank for ulike kunder i Norge. Jeg har særlig kompetanse innen ICAAP, virksomhetsstyring, risikomodellering og regulatoriske krav som f.eks. kapitaldekning og LCR. Siden finanskrisen har omfanget av regulatoriske krav økt dramatisk, og det er blitt stadig vanskeligere å beholde oversikten over det regulatoriske landskapet. Målet mitt for denne bloggen er å gi oppdatering på regulatoriske endringer og hva de betyr for din virksomhet.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

EU ønsker å innføre krav til konsesjon for å tilby ESG-vurderinger

I juni publiserte EU Kommisjonen forslaget til “ESG Rating Regulation”. Forslaget innebærer at tilbydere av ESG-vurderinger må ha ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Oppdatert rundskriv om Finanstilsynets praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov

Finanstilsynet har oppdatert sitt rundskriv om praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov i banker, finansieringsforetak og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

PSD2 - Våre erfaringer med søknad til Finanstilsynet om konsesjon som betalingsfullmektig og opplysningsfullmektig

I 2019 trådte PSD2 i kraft i Norge. Dette medførte at såkalte tredjepartsaktører, som ikke er banker, kan søke om konsesjon for å bli ...

Les artikkelen