<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Er du rustet for IFRS 9?

‹ Tilbake til artikler

Stian-Pedersen1.jpgDet er særlig de nye tapsvurderingsreglene som vil gjøre overgangen krevende for bankene.

IFRS 9 vil erstatte dagens IFRS regler for regnskapsføring av finansielle instrumenter. Dette trer etter planen i kraft 1. januar 2018.

Mange banker har allerede startet arbeidet med å tilpasse modeller og systemer, og nylig kom Basel Committee on Banking Supervision med en veiledning til hvordan bankene skal håndtere kredittrisiko og regnskapsføring av tap.

https://www.bis.org/bcbs/publ/d350.htm

Her introduseres det 11 prinsipper knyttet til styring av kredittrisiko og regnskapsføring av tap. Veiledningen understreker viktigheten av å inkludere en rekke ulike relevante, pålitelige og dokumenterbare kilder til fremtidsinformasjon når banken skal måle fremtidig forventet tap.

Uklarheter
Veiledningen fra Komiteen er ment å komplementere IFRS 9, men introduserer samtidig noen begrensninger for internasjonale banker i forhold til valgmuligheter som IFRS 9 åpner for. Dette gjelder for eksempel unntak knyttet til lav kredittrisiko og presumpsjonen om «eldre enn 30 dager» ved vurdering av vesentlig økt kredittrisiko.

Det er heller ikke åpenbart om veiledningen også gjelder mindre banker med kun nasjonal virksomhet, eller om den bare er gjeldende for internasjonale banker. Det forventes derfor ytterligere veiledning fra regulerende myndigheter i hvert land.

Veiledningen kommenterer heller ikke alle kravene i IFRS 9 knyttet til tapsvurderinger. For eksempel er det ingen veiledning knyttet til hvorvidt endringer i kredittrisiko i løpet av en 12 måneders periode kan benyttes som et estimat på om det har skjedd en vesentlig endring i kredittrisiko over hele løpetiden.

Er du i gang?
Implementeringen av IFRS 9 krever betydelig utøvelse av skjønn, nye data og endringer av prosesser, systemer og kontrollfunksjoner. Tiden dette tar bør ikke undervurderes, og selv om det er to årsregnskap før reglene trer i kraft, bør arbeidet med å kartlegge gap og etablere en prosjektplan for implementering nå være i gang. 

Stian Pedersen

Stian Pedersen

Jeg heter Stian Pedersen og har jobbet i PwC siden 2009. I PwC jobber jeg med revisjon og transaksjonsrådgivning, med et fokus mot finansforetak (bank, verdipapirforetak, finansiering og forsikring). Mine faglige interesseområder er knyttet til finansiell rapportering, kapitalforvaltning, verdsettelse og internkontroll innenfor disse områdene.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Plattformselskapene har suveren inntjening – de er de nye monopolene

Plattformselskapene har suveren inntjening – de er de nye monopolene Sannsynligheten er stor for at du som leser denne artikkelen arbeider ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Sparebankenes avsetninger for tap på utlån ble redusert med 9,4% ved overgangen til IFRS 9

Bakgrunn Forskrift om årsregnskap for banker, kredittforetak og finansieringsforetak ble endret med virkning fra 1. januar 2020. Endringene ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Midlertidig lov om rekonstruksjon vedtatt – og brukes nå av det første selskapet

Stortinget vedtok nylig en lov om finansiell restrukturering («lov om rekontstruksjon») som trådte i kraft 11. mai 2020. Loven gjelder ...

Les artikkelen