<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fallende egenkapitalavkastning og Pris/Bok samt økte tapsavsetningsprosenter preger regnskapene til forbrukslånsbankene for perioden 1.1.2018 til Q1 2019.

forbrukslaan ‹ Tilbake til artikler

 

Den kvartalsvise annualiserte tapsprosenten for de etablerte forbrukslånsbankene (Santander, Bank Norwegian og Komplett Bank) er fremdeles lave i forhold til kredittpåslaget som ligger i utlånsrenten.  For de nyetablerte forbrukslånsbankene (BRAbank og Optin Bank) er tapsprosenten vesentlig høyere. Annualisert tapsprosent for Q1 2019 varierte mellom 0,89% (Santander) og 15,82%  (Optin Bank) med et gjennomsnitt på 7,05%.

Resultatførte tap på utlån i % av netto renteinntekter varierte mellom 20,40% (Santander) og 259,63% (BRAbank). For de nyetablerte forbrukslånsbankene (BRAbank og Optin Bank) er forholdstallet stigende i alle kvartaler siden oppstart.


Gjennomsnittlig tapsavsetningsprosent for forbrukslånsbankene utgjorde 5,89% ved utgangen av Q1 2019. Til sammenligning utgjorde gjennomsnittlig tapsavsetningsprosent 5,06% ved utgangen av Q4 2018.  Tapsavsetningsprosenten har økt for samtlige forbrukslånsbanker både i hele perioden sett under ett og for Q1 2019. Misligholdte utlån i % av brutto utlån har økt i perioden. Flere av forbrukslånsbankene har inngått avtaler om salg eller selger misligholdte utlån slik at dette forholdstallet nødvendigvis ikke reflekterer den reelle utviklingen av kredittkvaliteten i den opprinnelige utlånsmassen.       
Egenkapitalavkastningen til de etablerte rene forbrukslånsbankene (Bank Norwegian og Komplett Bank) er fremdeles høy, men fallende. Begge de nyetablerte forbrukslånsbankene (BRAbank og Optin Bank) viser negativ egenkapitalavkastning.


Undersøkelsen viser videre at etter til dels betydelig vekst i 2018 har veksten for de etablerte forbrukslånsbankene nærmest stoppet opp i Q1 2019. Bank Norwegian og Komplett Bank har hatt avtagende vekst fra og med Q3 2018. Veksten for forbrukslånsbankene samlet har vært negativ både i Norge og Sverige i Q1 2019.


Undersøkelsen viser at sammenhengen mellom markedskurs og bokført verdi per aksje (Pris/Bok) har vært fallende i perioden. Vi antar at en for sektoren sett under ett vil kunne forvente lavere vekst både som følge av ny forskrift om krav til finansforetakenes utlånspraksis for forbrukslån og innføringen av gjeldsregister.

Last ned hele rapporten her

Ola Anfinsen

Ola Anfinsen

Jeg heter Ola Anfinsen og har jobbet i PwC siden 1992. Jeg har også erfaring fra PwC sitt London kontor.

Jeg jobber primært med revisjon av finansforetak (bank, forsikring og kapitalforvaltning) i tillegg til eiendom og inkassoforetak. Mine faglige interesser er verdsettelse og regnskapsføring av finansielle instrumenter og eiendom, regulatoriske forhold, risikostyring og internkontroll samt IFRS.

Legg igjen en kommentar