<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fikk du med deg disse nyhetene i januar?

Person står og nyter utsikten i et finansdistrikt ‹ Tilbake til artikler

Vi har samlet en rekke nyhetssaker og regulatoriske oppdateringer som kan være av interesse for de som jobber innen finans. I denne utgaven er det fokus på utbytterestriksjoner, anti-hvitvasking, markedstrender og sikkerhet.

God lesning!


  1. Finanstilsynet publiserte 20. januar et nytt rundskriv om utlånspraksis for boliglån og forbrukslån, etter ny forskrift om krav til finansforetakenes utlånspraksis (utlånsforskriften), som trådte i kraft 1. januar 2021.

  2. Finansdepartementet vurderer at bankene bør være forsiktige med å dele ut utbytte fremover grunnet usikkerhet rundt den økonomiske utviklingen i Norge og internasjonalt. Banker og forsikringsforetak må orientere Finanstilsynet om planlagt utbytte eller annen utdeling.
  3. Finanstilsynet klargjør at bruk av nasjonalt ID-kort fra EØS-land, samt utstedt i Norge, er gyldig som legitimasjon etter hvitvaskingsloven.
  4. Finanstilsynet klargjør at også fødselsattest, ikke bare pass, er gyldig legitimasjon for mindreårige etter hvitvaskingsloven. Øvrige disponenter eller personer som handler på vegne av mindreårig må legitimeres etter vanlige regler. Det bemerkes også at det for mindreårige alltid skal gjøres en konkret risikovurdering av produkter og tjenester på samme måte som kunder over 18 år.
  5. Finanstilsynet sendte 22.12.2020 et likelydende brev til styrene i alle banker angående forventet kredittap i årsregnskap 2020. Med utsikter til betydelig svakere økonomisk utvikling enn forventet ved inngangen til 2020, er det grunn til å tro at andelen lån som anses å ha økt kredittrisiko eller anses kredittforringet, øker.
  6. Finansbedriftene har i årevis ligget langt fremme i digitaliseringskappløpet.  Det var absolutt ingen ulempe da koronaviruset ramme kloden.  Men koronaen kan også bidra til å øke filialdøden. Det sier Sven Eide, Finansforbundets sjefsøkonom.
  7. Mens mengden bankinnskudd øker for hvert år i takt med kredittveksten, har mengden kontanter vært svakt fallende. Kun 0,1 prosent av innskuddene kan tas ut i kontanter. 2,7 milliarder kroner tilsvarer 500 kroner pr. Innbygger.
  8. I fjor ble DNBs kunder forsøkt svindlet for 1,2 milliarder kroner, ifølge ferske tall fra Norges største bank. Av dette stoppet bankens avdeling for bedrageribekjempelse svindelforsøk for til sammen 993 millioner kroner. Den største økningen kommer fra falske handelsplattformer på nett, særlig på sosiale medier.
  9. Nordic Credit Rating (NCR) vurderer det norske bankmarkedet som sterkere enn de øvrige nordiske markedene. Det scores til rating a- og de forventer bedre markedsforhold de neste årene på grunn av økt økonomisk aktivitet i etterkant av covid-19-pandemien.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Ny lov om låneformidling - trenger ditt foretak konsesjon?

1. juli 2023 trådte ny lov om låneformidling i kraft. Den viktigste endringen er at foretak som formidler lån vil måtte søke om konsesjon ...

Les artikkelen
Les artikkelen

EU kommisjnen foreslår Basel IV implementering fra 1. Jan 2025

Våren 2019 ble det vedtatt en rekke endringer i EUs soliditets- og likviditetskrav (CRR/CRD IV-regelverket og EUs krisehåndteringsregelverk ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Åpenhetsloven - strengere krav til virksomhetenes kontroll med verdikjeden

Åpenhetsloven ble vedtatt av Stortinget 9. juni, og ikrafttredelsesdato er ennå ikke klar. Innholdet i loven er imidlertid klart, og ...

Les artikkelen