<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Finansbransjens forvandling

‹ Tilbake til artikler
Finansnæringen står nå midt i en endringsalder, og sentrale produkter som finansiering,  forsikring og spesielt betalingstjenester endrer seg dramatisk. 

Leder for bank og finansrådgivningen i PwC, Rune Strømsnes ser at mange i bransjen for tiden lider av en strategisk frykt, men mest av alt ser han store muligheter for fremtiden.

- Ja, det er spennende tider, men også usikre tider. Vi står akkurat nå overfor mange små angrep på bankenes verdikjede. Store endringer som tvinger oss alle til å tenke helt nytt. Det er krevende men også veldig spennende. Evner vi å jobbe riktig fremover og utnytte det usikre på riktig måte, kan vi få til store ting. 

Men er finansbransjen i Bergen god nok på teknologi og utvikling? God nok til å holde fart med første vogn?

- Vi har veldig gode forutsetninger for å lykkes og for å komme godt ut på andre siden, men vi er ikke der vi bør være riktig ennå. Men vi har sterke miljøer og det gjøres veldig mye riktig i Bergen. Det handler om å kraftsamle litt, vi må både bygge sterke enkeltmiljøer og det må i tillegg jobbes med å få disse miljøene til å virke sammen. 

Tidligere i sommer kunne vi lese i Bergens Tidende om, Finance Innovation – en ny finansklynge bestående av flere sterke aktører fra finans og teknologibransjen i Bergen – PwC i blant dem. Hvordan jobber dere inn i dette samarbeidet?

- Dette er noe vi absolutt hadde lyst å være en del av - noe vi virkelig tror på. Et klyngesamarbeid på tvers av bransjene som definitivt samlet vil styrke hver og én. Det ble i utgangspunktet tatt initiativ av sterke, sentrale aktører, og nå er vi rundt tjue parter involvert i klyngen. Det er lagt opp et svært ambisiøst målbilde for samarbeidet, og sentrale aktører innenfor industrien, teknologi, akademia og innenfor rådgivning er med. Dette tror jeg er måten vi må jobbe på fremover. Dele kunnskap, bruke hverandre på tvers av bransjene for å til slutt bygge opp en stor ny eksportvare for Vestlandet. For det er dette som er ambisjonen, å bygge den "nye oljen", som det på fint heter.

- Vi skal ikke reise veldig langt ut av Norge for å se at vi har en svært effektiv finansiell sektor. Høy grad av digitalisering, høy grad av selvbetjening og effektive betalingssystemer. Så dette tror vi definitivt vil være en eksportindustri, men da må vi løfte blikket og tøre å se utenfor vår egen sandkasse. 

HØR PODCAST

Les mer om hvordan PwC jobber med Fintech

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

EU ønsker å innføre krav til konsesjon for å tilby ESG-vurderinger

I juni publiserte EU Kommisjonen forslaget til “ESG Rating Regulation”. Forslaget innebærer at tilbydere av ESG-vurderinger må ha ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Oppdatert rundskriv om Finanstilsynets praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov

Finanstilsynet har oppdatert sitt rundskriv om praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov i banker, finansieringsforetak og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

PSD2 - Våre erfaringer med søknad til Finanstilsynet om konsesjon som betalingsfullmektig og opplysningsfullmektig

I 2019 trådte PSD2 i kraft i Norge. Dette medførte at såkalte tredjepartsaktører, som ikke er banker, kan søke om konsesjon for å bli ...

Les artikkelen