<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Finanstilsynet foreslår innstramminger i boliglånsforskriften

GRA_Blogg_Banner_-_Generell.jpg ‹ Tilbake til artikler

GRA_Blogg_Banner_-_Generell.jpgFinanstilsynet foreslår å stramme inn boliglånsforskriften. Forslaget omfatter blant annet fjerning av fleksibilitetskvoten som gir bankene adgang til å fravike kravene til betjeningsevne, belåningsgrad og avdragsbetaling for inntil 10% av innvilgede lån hvert kvartal.

Finanstilsynet sendte 8. september Finansdepartementet et forslag til endringer i forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig (boliglånsforskriften). Forslaget omfatter følgende innstramminger:

  • Krav til betjeningsevne suppleres med krav om at kundens samlede lån (ikke kun det aktuelle låneopptaket) ikke kan utgjøre mer enn 5 ganger brutto årsinntekt
  • Maksimal belåningsgrad for rammelån reduseres til 60%, fra 70% i dagens forskrift
  • Krav om avdragsbetaling for alle nedbetalingslån med belåningsgrad over 60%. I dagens forskrift er grensen 70%.

I forslaget videreføres maksimal belåningsgrad for nedbetalingslån på 85%.

I dagens forskrift har bankene adgang til å fravike forskriftens krav til belåningsgrad, betjeningsevne og avdragsbetaling for inntil 10% av innvilgede lån hvert kvartal (“fleksibilitetskvoten”). Finanstilsynet foreslår å fjerne fleksibilitetskvoten, alternativt redusere denne til 4%, ettersom de foreslåtte innstrammingene vil ha liten effekt dersom adgangen til å fravike kravene videreføres på dagens nivå. Dette er den mest sentrale endringen i Finanstilsynets forslag og vil redusere bankenes mulighetsrom for skjønnsutøvelse i kredittvurderingene.

En overgang til et mer rigid regelverk vil kunne medføre utilsiktede konsekvenser som f.eks. økt bruk av forbruksfinansiering for å oppfylle egenkapitalkravet.

Innstrammingene foreslås å gjelde fra 1. januar 2017, uten noen fastsatt tidsbegrensning. Finansdepartementet har sendt forslaget på høring, med frist 24. oktober.

Kristine Hesjedal Twomey

Kristine Hesjedal Twomey

Jeg heter Kristine Hesjedal Twomey og har jobbet som konsulent i PwC siden 2010. Jeg jobber hovedsakelig på prosjekter innen banknæringen med fokus på risikostyring og regulatoriske krav. Jeg har særlig kompetanse innen kapital- og likviditetstyring, myndighetsrapportering og IFRS 9.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Plattformselskapene har suveren inntjening – de er de nye monopolene

Plattformselskapene har suveren inntjening – de er de nye monopolene Sannsynligheten er stor for at du som leser denne artikkelen arbeider ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Sparebankenes avsetninger for tap på utlån ble redusert med 9,4% ved overgangen til IFRS 9

Bakgrunn Forskrift om årsregnskap for banker, kredittforetak og finansieringsforetak ble endret med virkning fra 1. januar 2020. Endringene ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Midlertidig lov om rekonstruksjon vedtatt – og brukes nå av det første selskapet

Stortinget vedtok nylig en lov om finansiell restrukturering («lov om rekontstruksjon») som trådte i kraft 11. mai 2020. Loven gjelder ...

Les artikkelen