<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Finanstilsynet foreslår innstramminger i boliglånsforskriften

GRA_Blogg_Banner_-_Generell.jpg ‹ Tilbake til artikler

GRA_Blogg_Banner_-_Generell.jpgFinanstilsynet foreslår å stramme inn boliglånsforskriften. Forslaget omfatter blant annet fjerning av fleksibilitetskvoten som gir bankene adgang til å fravike kravene til betjeningsevne, belåningsgrad og avdragsbetaling for inntil 10% av innvilgede lån hvert kvartal.

Finanstilsynet sendte 8. september Finansdepartementet et forslag til endringer i forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig (boliglånsforskriften). Forslaget omfatter følgende innstramminger:

  • Krav til betjeningsevne suppleres med krav om at kundens samlede lån (ikke kun det aktuelle låneopptaket) ikke kan utgjøre mer enn 5 ganger brutto årsinntekt
  • Maksimal belåningsgrad for rammelån reduseres til 60%, fra 70% i dagens forskrift
  • Krav om avdragsbetaling for alle nedbetalingslån med belåningsgrad over 60%. I dagens forskrift er grensen 70%.

I forslaget videreføres maksimal belåningsgrad for nedbetalingslån på 85%.

I dagens forskrift har bankene adgang til å fravike forskriftens krav til belåningsgrad, betjeningsevne og avdragsbetaling for inntil 10% av innvilgede lån hvert kvartal (“fleksibilitetskvoten”). Finanstilsynet foreslår å fjerne fleksibilitetskvoten, alternativt redusere denne til 4%, ettersom de foreslåtte innstrammingene vil ha liten effekt dersom adgangen til å fravike kravene videreføres på dagens nivå. Dette er den mest sentrale endringen i Finanstilsynets forslag og vil redusere bankenes mulighetsrom for skjønnsutøvelse i kredittvurderingene.

En overgang til et mer rigid regelverk vil kunne medføre utilsiktede konsekvenser som f.eks. økt bruk av forbruksfinansiering for å oppfylle egenkapitalkravet.

Innstrammingene foreslås å gjelde fra 1. januar 2017, uten noen fastsatt tidsbegrensning. Finansdepartementet har sendt forslaget på høring, med frist 24. oktober.

Kristine Hesjedal Twomey

Kristine Hesjedal Twomey

Jeg heter Kristine Hesjedal Twomey og har jobbet som konsulent i PwC siden 2010. Jeg jobber hovedsakelig på prosjekter innen banknæringen med fokus på risikostyring og regulatoriske krav. Jeg har særlig kompetanse innen kapital- og likviditetstyring, myndighetsrapportering og IFRS 9.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Veksten i brutto utlån i Norge er nå negativ

De kvartalsvise annualiserte tapsprosentene for forbrukslånsbankene per Q2 2019 er fremdeles lave i forhold til kredittpåslaget som ligger ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hvordan vil finansbransjen påvirkes av nye regler knyttet til bærekraft?

Vi har gleden av å invitere til seminar i våre lokaler i Bergen, 20. september 2019. Det pågår for tiden et omfattende og hurtiggående ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nye regler for lånebasert folkefinansiering ("crowdlending")

Finansdepartementet lanserte 26. april 2019 en høring regler til for folkefinansieringsplattformer. Bakgrunnen er et ønske om en sterkere ...

Les artikkelen