<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

FinTech - Vinn eller forsvinn

‹ Tilbake til artikler bard2.jpg

I 2008 ble det investert under 1 milliard dollar i nye FinTech-selskaper. Ved inngangen av 2015 var beløpet 12 milliarder dollar. Skal vi agere eller skal vi sitte på gjerdet å vente til vi ser resultatet av utviklingen? Kanskje har du da allerede tapt?

Finansiell teknologi, eller FinTech er blitt stort, og i Norge investerer finansbransjen store beløp i teknologi for å forsterke sin posisjon i bransjen. Spørsmålet er om det hjelper når de nye FinTech-aktørene har som mål å endre bransjen i sin helhet.

FinTech som fenomen blir ofte omtalt som disruptiv, en trussel mot etablerte aktører i et marked. For eksempel var det lite fotokjeder, med store investeringer i laboratorium for filmfremkalling kunne gjøre da forbrukerne byttet ut de gamle fotoapparatene med digitale kameraer. Musikkindustrien fikk det travelt med å legge om driften fra CD-produksjon og salg, til musikkdeling og strømming på de digitale distribusjonsplattformene.

Er finansbransjen utsatt for en tilsvarende disrupsjon? La oss se på noen eksempler:

 • Betaling og kreditt:
  Med online eller mobil betaling dukker nye aktører opp for å gjøre kjøp så enkelt som mulig for forbrukeren. Amazon one-click var tidlig ute, men nå distribuerer Facebook ut sin Buy-knapp som kan legges på hvilke som helst nettside. Med nye betalingsmuligheter knyttet tett opp til kjøpspunktet, følger også nye alternativer for kreditt, og utfordrer etablerte leverandørers eksisterende kredittprosess.
 • Pengeplassering og lån:
  FinTech-selskaper ønsker at forbrukere skal plassere pengene sine hos andre enn banken. PayPal-gründer Peter Thiel har nettopp investert 1 million Euro i Hamburg-baserte Deposit Solutions som tillater forbrukere å anvende finansielle produkter fra et utvalg finansinstitusjoner. Og med pengeplassering følger mulighet for lån. FinTech-selskaper for pengeplassering og lån kjennetegnes ved å være fulldigitale med automatisk kredittvurdering, tett knyttet opp mot forbrukermarkedet, og kan dermed tilby bedre betingelser enn tradisjonelle banker. Kanskje lønnen i fremtiden legges i Google Wallet eller Apple iTunes?
 • Valuta og transaksjoner:
  Blockchain er en teknologi som kan utføre og forvalte alle typer virtuelle transaksjoner på en kryptert og dermed sikker måte. Alle transaksjoner er distribuert til hele nettverk av Blockchaindeltakere, og dermed synlig for alle. Nettverket i seg selv er selvkorrigerende og hindrer forfalskning. Blockchain vil kunne utfordre, og potensielt overflødiggjøre banker og forsikringsselskapers kontrollfunksjoner ved transaksjoner, ved å håndheve kontrakter, kreve endring hos regnskapsførere og ved å tilby nye infrastrukturer for transaksjoner.

Tanker om trenden
I PwC sin “Global FinTech Report” fra mars 2016, hvor 544 ledere fra 46 forskjellige land har deltatt, mener 56% at FinTech er viktig og relevant. 57% er usikre eller har ikke intensjoner om å møte FinTech-trenden. Dette samsvarer med hva PwC sitt strategiske miljø beskriver som de tre vanligste måtene finansbransjen responderer på FinTech-bølgen.

Den første og største gruppen sitter på gjerdet i påvente av å se hvordan FinTech vil utspille seg. De risikerer å komme for sent på banen og å bli sittende igjen med utdaterte arbeidsprosesser og teknologi. Den andre gruppen er de som kjøper opp FinTech selskaper for å få tilgang til ny teknologi. Utfordringen deres er evnen til å integrere oppkjøpene med eget selskap - teknisk så vel som kulturelt, og dernest en manglende vilje til endring. Den tredje gruppen investerer betydelig tid og krefter på å forbedre sitt eksisterende IT-miljø, som ofte består av en fragmentert og komplisert systemportefølje. Denne gruppen håper å kopiere FinTechs suksess internt ved å tilrettelegge for innovasjon. Men der innovasjon kan skape tekniske resultater, er kulturell endring ofte vanskelig, og denne gruppen står i fare for å brenne av mye midler til usikker gevinst.

The Innovator's Dilemma
Uavhengig av tilnærming, er det vanskelig for etablerte aktører å bryte gjennom den egentlige barrieren som står mellom dem og nye FinTech aktører: evnen til å utforme nye  forretningsmodeller ved å anvende ny teknologi. Denne problemstillingen er godt formulert i klassikeren “The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail” av Harvard-professor Clayton Christensen (1997). Christensen forteller gjennom historiske eksempler hvordan vellykkete, etablerte selskaper kan legge for mye vekt på formelen for egen suksess, og dermed gå glipp av mulighetene som ny teknologi og nye forretningsmodeller kan gi og som vil møte fremtidens marked langt bedre.

Tilpass eller forsvinn
PwC har et globalt nettverk med fagmennesker som til daglig jobber med disse problemstillingene hos våre kunder. Basert på vår innsikt kan vi oppsummere med noen anbefalte tilnærminger for etablerte aktører i finansindustrien:

 • Se gjennom hypen med økt innsikt:
  FinTech har så vidt passert toppen på sin hypesyklus, ifølge Gartner (2015). Det betyr at temaet er i ferd med å få en realitetsorientering. Etablerte aktører bør skaffe seg så god innsikt som mulig innen de forskjellige FinTech-temaene, vurdere de som trusler eller muligheter, og utforme strategier for dem.
 • Utforsk fremtidens brukeropplevelse:
  Fremfor å lede kundeopplevelsen gjennom et sett med inngrodde prosesser, kunstige organisatoriske skiller, og silobaserte datasystemer, kan etablerte aktører bygge et nytt økosystem for kundeopplevelser. Etablerte aktører besitter allerede et rikt utvalg av kundedata, erfaringer fra egne produkter og tjenester, og etablerte rutiner for å imøtekomme regulatoriske krav, noe som vil ta nye aktører lang tid å få etablert. Med andre ord, utnytt dette fortrinnet.
 • Fjern mellomleddene:
  En gjentagende trend i FinTech-bølgen er en desentralisering av tjenestene, og færre mellomledd fra forbruker til tjeneste. Dette er en trend etablerte aktører bør utforske for å møte FinTech-bølgen, men vil kreve en ende-til-ende-digitalisering av hvordan tjenester og produkter blir tilført til markedet.
 • Kannibaliser deg selv før andre gjør det:
  Dette er nok det vanskeligste rådet å følge, men kanskje det viktigste. FinTech har som mål å skape nye forretningsmodeller på bekostning av de etablerte. Fremfor å tviholde på den etablerte suksessformelen som har fungert hittil, bør etablerte aktører seriøst vurdere hvor endring er nødvendig, og avvikle eller erstatte eksisterende produkter, tjenester eller prosesser. Helst før nye aktører gjør det.

Anbefalingene bærer preg av å være omfattende og kan oppfattes som risikable, men historien har vist at når man først står ovenfor en reell disrupsjon, er det bare èn tilnærming som gjelder: tilpass eller forsvinn.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Utbytte fra finansforetak basert på 2019-regnskapet

Nyttig avklaring fra Finansdepartementet om utbytte fra finansforetak basert på 2019-regnskapet. Departementet bekrefter at utbytte kan ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Norsk implementering av EUs bærekraftsregelverk

Rettsliggjøring av bærekraftsregler for finans Nå er bærekraftsmålene i ferd med å gå fra å være politiske målsettinger, til å bli ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Revolusjon for regelverk for crowdfunding i EU og Norge på trappene

20.oktober 2021 trer EUs Crowdfunding-forordning i kraft, og medfører at en ny type konsesjon gir tillatelse til å formidle både låne- og ...

Les artikkelen