<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

FS Arena Bergen - Nytt møtested for finansnæringen

‹ Tilbake til artikler

FS Arena Bergen er tenkt å være et møtested for de som jobber i finansnæringen i Bergen. PwC har tatt initiativet. 

Presentasjonene omfatter følgende tema:

  • Verdipapirfond: nye skatteregler og rapporteringkrav
  • FATCA/CRS/Land-for-land-rapportering
  • Ny leasingstandard
  • Ny finansforetakslov: praktiske spørsmål ved overgangen
  • Kapitalkrav: nyheter (operasjonell risiko/massemarked)
  • IFRS 9
  • MIFID II
  • Lean

Link til presentasjonen

 

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

EU ønsker å innføre krav til konsesjon for å tilby ESG-vurderinger

I juni publiserte EU Kommisjonen forslaget til “ESG Rating Regulation”. Forslaget innebærer at tilbydere av ESG-vurderinger må ha ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Bærekraftshensynet innføres i MiFID II og verdipapirhandelloven

Fellesnevneren for de introduserte endringene er at finansbransjen styres bort fra “soft law” og frivillighet, og mot “hard law” og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Oppdatert rundskriv om Finanstilsynets praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov

Finanstilsynet har oppdatert sitt rundskriv om praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov i banker, finansieringsforetak og ...

Les artikkelen