<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

GDPR - trer i kraft i mai 2018

‹ Tilbake til artikler

blockchain-finansbloggen .jpg

Hvem omfattes av regelverket?

Personopplysninger er opplysninger eller vurdering som kan knyttes til en person - så som navn, telefonnummer, mailadresse, fødselsnummer. Behandler din bedrift personopplysninger? Da gjelder reglene for dere. Det skilles ikke mellom små og store bedrifter.

Hva innebærer GDPR?

Et regelverk for behandling av personopplysninger i hele EØS-området Alle bedrifter som har personopplysninger om ansatte, kunder, leverandører må bl.a:

● Kartlegge hvilke personopplysninger bedriften har
● Vite hvorfor bedriften har personopplysninger (lov, avtale, samtykke)
● Vite de bestemte formål personopplysninger skal brukes til
● Opplyse de personopplysningene gjelder om retten til innsyn, retting, sletting       og rett til å få utlevert sine personopplysninger
● Inngå databehandleravtaler hvis underleverandører eller andre gis tilgang til         personopplysninger
● Kunne dokumentere oppfyllelse av regelverket

 

Hva kan PwC tilby?

Vi hjelper din bedrift til å oppfylle kravene i GDPR ved å:
● Kartlegge personopplysninger som behandles i virksomheten
● Vurdere om virksomhetens behandling av personopplysninger oppfyller regelverket
● Utarbeide nødvendig dokumentasjon, databehandleravtaler og avtaler om overføring av personopplysninger til utlandet
● Utarbeide policy, instrukser og rutiner for behandling av personopplysninger i bedriften
● Etablere og implementere internkontrollsystemer
● Personvernrådgivertjeneste
● Risikovurderinger og vurdering av personvernkonsekvenser
● Opplæring, herunder foredrag og kurs om personvern

PwC har utarbeidet en standard dokumentpakke for små og mellomstore bedrifter for å hjelpe disse i gang med kartlegging og dokumentasjon for å oppfylle kravene i GDPR

http://finansbloggen.no/PwC_GDPR_Jan%202018.pdf

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

IT-leverandører - husk konkurranserett!

Kunstig intelligens og maskinlæring revolusjonerer store deler av vår økonomi. Nye algoritmer som gjør bedrifter mer innovative og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hvordan unngå å bli involvert i ulovlig samarbeid?

I den senere tid har Konkurransetilsynet gitt flere bedrifter høye bøter for brudd på konkurranseloven. Mange tror at brudd på ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hvor tett er for tett?

For å sikre innovasjon og fremtidig konkurransekraft, oppfordrer både bransjer og myndigheter til økt samarbeid aktørene imellom. Men hvor ...

Les artikkelen