<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Gjennomføring av MiFID II er utsatt ­- er du lur jobber du mens andre sover

‹ Tilbake til artikler

Daniel-Naesse1.jpgSelv om detaljene i regelverket først vil bli klart i løpet av 2016 er de store linjene allerede klare. Foretak som starter forberedelsesprosessen tidlig vil sannsynligvis kunne gjennomføre den bedre og mer strategisk innrettet.

 

EU­kommisjonen har nå bekreftet at ikrafttredelsen av MiFID II og MiFIR utsettes med 12 måneder. Et formelt vedtak fra Parlamentet og Rådet vil ta noe tid, men er ventet å komme i løpet av våren. Som kommisjonen skriver i sin pressemelding, kommer midlertidig utsettelsen på bakgrunn av “eksepsjonelle utfordringer på teknisk nivå» knyttet til implementeringen av regelverket hos verdipapirforetakene. 

I Norge har verdipapirlovutvalget frist til 24. juni i år med å levere sine forslag til implementering av regelverket her til lands. I utgangspunktet tvilte mange på at Norge ville kunne rekke fristen i 2017, men med utsettelsen virker dette nå ikke usannsynlig. 

Heldigvis totalimplementering i 2018 

Det ble spekulert i hvorvidt en eventuell utsettelse ville gjelde hele, eller bare deler av regelverket. Kommisjonen har nå bekreftet at utsettelsen gjelder hele. Dette kom som en lettelse for foretakene, siden en delvis implementering potensielt kunne gjort innføringen enda mer kompleks. Ny planlagt ikrafttredelse er satt til 3. januar 2018, og det er altså 22 måneder til MiFID II trer i kraft i EU. 

Den reviderte tidslinjen for MiFID II gir nå en mer realistisk mulighet for å implementere regelverket på en fornuftig måte. 

 MiFID-II-01.png

 

Når det gjelder de såkalte “delegated acts” ­ gjennomføringsbestemmelser som vil inneholde mer detaljert regelverk og som særlig vil ta for seg regler om investorbeskyttelse som produktregler, behandling av interessekonflikter samt egnethet og hensiktsmessighet ­ er det nylig blitt rapportert fra kommisjonen at disse er tilnærmet ferdigstilte, og forventes fortsatt å bli utgitt i løpet av mars i år. Leveringen av “tekniske standarder” er mer åpen, men Kommisjonen håper å få levert majoriteten av dem i løpet av første halvår 2016. 

Ingen grunn til å stå i ro 

Vår oppfatning er at det er god grunn til å starte planlegging av innføring nå. Selv om detaljene i regelverket først vil bli klart utover 2016, og den norske gjennomføringen likeledes, er de store linjene allerede klare.
Foretak som starter prosessen tidlig vil sannsynligvis kunne gjennomføre den bedre og mer strategisk innrettet. 

 MiFID-II-02.png

Det er ellers verdt å merke seg at flere andre regelverk for finansiell sektor som har sider til MiFID II, trer i kraft i EU løpet av 2016­17.
Market Abuse Regulation (MAR) utvider virkeområdet for reglene om markedsmisbruk, PRIIPS forordningen (Packaged Retail and Insurance­based Investment Products) innfører krav til informasjon ved salg av forsikringsbaserte investeringsprodukter, samt Insurance Distribution Directive (IDD) som innfører MiFID II­lignende regler for salg av slike forsikringsbaserte investeringsprodukter, vil alle tre i kraft i EU i løpet av perioden frem til MiFID II. 

Hva kan PwC hjelpe med? 

MiFID II er et satsingsområde for PwC internasjonalt, og vi samarbeider effektivt på tvers av landegrensene som følge av at regelverket er felleseuropeisk.PwC har ferdigstilt, og har pågående 77 MiFID II­prosjekter i 16 forskjellige europeiske land, med klienter fra de største bankene til mindre foretak. Vi kan bidra til gjennomføring av hele prosessen rundt MiFID II, og har du spørsmål eller ønsker innspill og en prat, ta gjerne kontakt med meg. 

Daniel Næsse, for PwC. 

 

 

Daniel Næsse

Daniel Næsse

Hei, jeg heter Daniel Næsse og jeg er advokat i PwC. Jeg arbeider mye med de ulike regelverkene som gjelder for tjenester innenfor finanssektoren, for bank, forsikring og verdipapir og andre områder. Jeg leder også PwC sitt nordiske nettverk av advokater som arbeider innenfor dette området. Finansbransjen er i rask endring - på grunn av teknologi, andre bransjer, kundeadferd og regelverk. Jeg forsøker å holde meg oppdatert på utviklingen og er alltid interessert i å høre om nye ideer. Ta gjerne kontakt med meg.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Plattformselskapene har suveren inntjening – de er de nye monopolene

Plattformselskapene har suveren inntjening – de er de nye monopolene Sannsynligheten er stor for at du som leser denne artikkelen arbeider ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Sparebankenes avsetninger for tap på utlån ble redusert med 9,4% ved overgangen til IFRS 9

Bakgrunn Forskrift om årsregnskap for banker, kredittforetak og finansieringsforetak ble endret med virkning fra 1. januar 2020. Endringene ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Midlertidig lov om rekonstruksjon vedtatt – og brukes nå av det første selskapet

Stortinget vedtok nylig en lov om finansiell restrukturering («lov om rekontstruksjon») som trådte i kraft 11. mai 2020. Loven gjelder ...

Les artikkelen