<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hvor tett er for tett?

konkurransesamarbeid ‹ Tilbake til artikler

For å sikre innovasjon og fremtidig konkurransekraft, oppfordrer både bransjer og myndigheter til økt samarbeid aktørene imellom. Men hvor tett kan egentlig to selskaper jobbe uten at man bryter konkurransereglene?

Globale giganter utfordrer daglig både tradisjonell forretningsstruktur og hvordan vi som konsumenter handler og lever. Disse selskapene tvinger norske bedrifter og organisasjoner til å tenke nytt, og til å samarbeide om nye og bedre løsninger.

Det snakkes mye om viktigheten av økt samarbeid, både på tvers, men også mellom bransjer og markeder. Men hvor mye kan vi egentlig samarbeide før det blir ulovlig?

To konkurrerende selskaper kan i dag samarbeide om tekniske løsninger og infrastruktur. De kan dele data med hverandre, men et samarbeid på pris eller kostnader kan de derimot ikke være sammen om.

Vipps er et glimrende eksempel på hvordan finansaktører sammen kan skape fremtidens produkter. Vipps, BankAxept og BankID fusjonerte i fjor sommer, men samarbeid trenger ikke nødvendigvis føre til ekteskap.

Fintech-klusteret Finance Innovation, er også et godt eksempel på hvordan flere finansaktører går sammen for å utvikle tjenester som gjør bank og finans enklere tilgjengelig for kunden.

Orienter deg om handlingsrommet i konkurranseloven

Skal man sikre seg verdier og ta ut det fulle potensialet i slike samarbeid, er det viktig at man trår riktig i landskapet av konkurranserett. Som selskap må man ha kontroll på hvilke muligheter og begrensninger som finnes. Det er frustrerende for alle parter om det underveis i et prosjekt dukker opp gråsoner hvor man er usikker på hvor man skal trå. For å ikke sløse med ressurser, anbefales det at man får råd om handlingsrommet konkurranseloven gir så tidlig som mulig i prosessen.

Et eksempel på hvor det kan være vanskelig å navigere riktig i dagens konkurranselovgivning, er i veiledningen om datadeling. Konkurrenter står i utgangspunktet fritt til å dele data, men det er imidlertid større usikkerhet om hvilket regelverk som gjelder for å bruke de sammenslåtte dataene for å utvikle algoritmer.

Datadeling kan gi bedre tjenester og produkter, siden det er enklere å finne mønstre og trekke sikre konklusjoner fra et datasett jo større det er. I enkelte tilfeller kan datadeling også være bra for konkurransen. På den annen side vil datadeling som skader konkurransen, for eksempel ved at samarbeidspartnerne avslører sine fremtidige priser, være forbudt.

Fallgruvene er mange, men husk at mulighetene ved et godt samarbeid er flere.

(Even Tukun er medforfatter på denne kommentaren. Teksten har tidligere vært publisert i Dagens Næringsliv.)

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

IT-leverandører - husk konkurranserett!

Kunstig intelligens og maskinlæring revolusjonerer store deler av vår økonomi. Nye algoritmer som gjør bedrifter mer innovative og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Hvordan unngå å bli involvert i ulovlig samarbeid?

I den senere tid har Konkurransetilsynet gitt flere bedrifter høye bøter for brudd på konkurranseloven. Mange tror at brudd på ...

Les artikkelen
Les artikkelen

GDPR - trer i kraft i mai 2018

Hvem omfattes av regelverket? Personopplysninger er opplysninger eller vurdering som kan knyttes til en person - så som navn, ...

Les artikkelen