<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Mindre justering i skattereglene for verdipapirfond

‹ Tilbake til artikler

Bodil-M-Myklebust1.jpgMed virkning for inntektsåret 2016 er det gitt nye skatteregler for verdipapirfond. I forslag til revidert nasjonalbudsjett foreslås det to mindre justeringer i dette regelverket.

Den første justeringen gjelder reglene om skjerming for part i verdipapirfond. Etter gjeldende regler inntatt i skatteloven § 10-20 femte ledd er det bare den delen av andelens inngangsverdi som tilsvarer aksjeandelen i ervervsåret, som er skjermingsgrunnlag. Forøvrig bygger reglene på sjablong. Etter sjablongen skal fond med aksjeandel over 80 % behandles som om de bare eier aksjer, og fond med mindre enn 20 % som om de bare eier andre verdipapir. Lovteksten er imidlertid ikke klar på om denne sjablongen også skal gjelde ved utregning av skjerming. Det foreslås nå at sjablongen også skal bli brukt ved utregning av skjerming. Løsningen vil eksempelvis innebære at skjerming blir gitt for hele kostprisen for andelen, når aksjeandelen ved erverv var over 80 %. 

Den andre justeringen gjelder forholdet mellom skattereglene for verdipapirfond og reglene om oppjustering av aksjeutbytte og aksjegevinst som gjelder fra og med 1. januar i år. I skatteloven § 10-20 foreslås det presisert at oppjustering bare skal skje for den delen som samsvarer med beregnet aksjedel i fondet.

Les øvrige nyheter i revidert budsjett her.

Bodil Marie Myklebust

Bodil Marie Myklebust

Mitt navn er Bodil Marie Myklebust og jeg er advokat i PwC der jeg har vært ansatt siden 2007. Hovedsaklig jobber jeg med nasjonal og internasjonal bedriftsbeskatning og øvrige forretningsjuridiske problemstillinger. Jeg er en del av PwC sin gruppe innenfor finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Finanstilsynet følger opp etterlevelse av regler for returprovisjon - presiserer medansvar overfor forvaltningsselskapene

Siden september 2019 har Finanstilsynet gjort ulike undersøkelser i finansmarkedet vedrørende forvaltningsselskapenes betaling for ...

Les artikkelen
Les artikkelen

MiFID II – Er du trygg på at ditt verdipapirforetak har gjort tilstrekkelige tilpasninger?

MiFID II trådte i kraft i Norge den 1. januar 2018. Med innføring av MiFID II kom det en rekke nye og utvidede krav til verdipapirforetak, ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Verdipapirhandelloven ble endret i løpet av sommerferien - herunder justerte prospektregler

Vi som arbeider mye med verdipapirhandelloven ser nå - som forventet - at denne sentrale loven ble endret i sommerferien. I denne bloggen ...

Les artikkelen