<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ny forskrift om uttreden fra Bankenes Sikringsfond

‹ Tilbake til artikler

Finansdepartementet fastsatte 19. september en ny forskrift som regulerer avkorting av sikringsfondsavgiften ved uttreden av ordningen i løpet av året.

Alle banker har før denne forskriften etter IFRS måttet kostnadsføre hele årets sikringsfondsavgift i første kvartal. Bankene kan fra og med 1. januar 2017 periodisere avgiften gjennom året. Sammenligningstall skal ikke omarbeides med mindre det er som følge at man retter feilaktig periodisering i det sammenlignbare kvartalet i 2016. For bankene som rapporterer etter NGAAP følger periodisering av sikringsfondsavgiften allerede av årsregnskapsforskriften for banker, så for NGAAP banker blir det ingen endring.  

Les mer her.

 

Erik Andersen

Erik Andersen

Jeg heter Erik Andersen og har jobbet i PwC siden 1997. Jeg har også jobbet 4 år ved PwC sitt New York-kontor. Jeg jobber primært med revisjon av finansforetak (bank, forsikring og kapitalforvaltning) i tillegg til eiendom og inkassoforetak. Mine faglige interesseområder er verdsettelse og regnskapsføring av finansielle instrumenter og eiendom samt risikostyring og internkontroll (inkl SOX rammeverket).

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

EU ønsker å innføre krav til konsesjon for å tilby ESG-vurderinger

I juni publiserte EU Kommisjonen forslaget til “ESG Rating Regulation”. Forslaget innebærer at tilbydere av ESG-vurderinger må ha ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Oppdatert rundskriv om Finanstilsynets praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov

Finanstilsynet har oppdatert sitt rundskriv om praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov i banker, finansieringsforetak og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

PSD2 - Våre erfaringer med søknad til Finanstilsynet om konsesjon som betalingsfullmektig og opplysningsfullmektig

I 2019 trådte PSD2 i kraft i Norge. Dette medførte at såkalte tredjepartsaktører, som ikke er banker, kan søke om konsesjon for å bli ...

Les artikkelen