<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ny forskrift om uttreden fra Bankenes Sikringsfond

PwC.jpg ‹ Tilbake til artikler

PwC.jpgFinansdepartementet fastsatte 19. september en ny forskrift som regulerer avkorting av sikringsfondsavgiften ved uttreden av ordningen i løpet av året.

Alle banker har før denne forskriften etter IFRS måttet kostnadsføre hele årets sikringsfondsavgift i første kvartal. Bankene kan fra og med 1. januar 2017 periodisere avgiften gjennom året. Sammenligningstall skal ikke omarbeides med mindre det er som følge at man retter feilaktig periodisering i det sammenlignbare kvartalet i 2016. For bankene som rapporterer etter NGAAP følger periodisering av sikringsfondsavgiften allerede av årsregnskapsforskriften for banker, så for NGAAP banker blir det ingen endring.  

Les mer her.

Erik Andersen

Erik Andersen

Jeg heter Erik Andersen og har jobbet i PwC siden 1997. Jeg har også jobbet 4 år ved PwC sitt New York-kontor. Jeg jobber primært med revisjon av finansforetak (bank, forsikring og kapitalforvaltning) i tillegg til eiendom og inkassoforetak. Mine faglige interesseområder er verdsettelse og regnskapsføring av finansielle instrumenter og eiendom samt risikostyring og internkontroll (inkl SOX rammeverket).

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Plattformselskapene har suveren inntjening – de er de nye monopolene

Plattformselskapene har suveren inntjening – de er de nye monopolene Sannsynligheten er stor for at du som leser denne artikkelen arbeider ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Sparebankenes avsetninger for tap på utlån ble redusert med 9,4% ved overgangen til IFRS 9

Bakgrunn Forskrift om årsregnskap for banker, kredittforetak og finansieringsforetak ble endret med virkning fra 1. januar 2020. Endringene ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Midlertidig lov om rekonstruksjon vedtatt – og brukes nå av det første selskapet

Stortinget vedtok nylig en lov om finansiell restrukturering («lov om rekontstruksjon») som trådte i kraft 11. mai 2020. Loven gjelder ...

Les artikkelen