<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ny forskrift om uttreden fra Bankenes Sikringsfond

PwC.jpg ‹ Tilbake til artikler

PwC.jpgFinansdepartementet fastsatte 19. september en ny forskrift som regulerer avkorting av sikringsfondsavgiften ved uttreden av ordningen i løpet av året.

Alle banker har før denne forskriften etter IFRS måttet kostnadsføre hele årets sikringsfondsavgift i første kvartal. Bankene kan fra og med 1. januar 2017 periodisere avgiften gjennom året. Sammenligningstall skal ikke omarbeides med mindre det er som følge at man retter feilaktig periodisering i det sammenlignbare kvartalet i 2016. For bankene som rapporterer etter NGAAP følger periodisering av sikringsfondsavgiften allerede av årsregnskapsforskriften for banker, så for NGAAP banker blir det ingen endring.  

Les mer her.

Erik Andersen

Erik Andersen

Jeg heter Erik Andersen og har jobbet i PwC siden 1997. Jeg har også jobbet 4 år ved PwC sitt New York-kontor. Jeg jobber primært med revisjon av finansforetak (bank, forsikring og kapitalforvaltning) i tillegg til eiendom og inkassoforetak. Mine faglige interesseområder er verdsettelse og regnskapsføring av finansielle instrumenter og eiendom samt risikostyring og internkontroll (inkl SOX rammeverket).

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Åpenhetsloven - strengere krav til virksomhetenes kontroll med verdikjeden

Åpenhetsloven ble vedtatt av Stortinget 9. juni, og ikrafttredelsesdato er ennå ikke klar. Innholdet i loven er imidlertid klart, og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utbytte fra finansforetak basert på 2019-regnskapet

Nyttig avklaring fra Finansdepartementet om utbytte fra finansforetak basert på 2019-regnskapet. Departementet bekrefter at utbytte kan ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Norsk implementering av EUs bærekraftsregelverk

Rettsliggjøring av bærekraftsregler for finans Nå er bærekraftsmålene i ferd med å gå fra å være politiske målsettinger, til å bli ...

Les artikkelen