<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nye regnskapsregler for leasing kan få stor betydning for banker og finansieringsforetak

‹ Tilbake til artikler

Stian-Pedersen1.jpg

1. januar 2019 må alle selskaper som følger internasjonale regnskapsregler (IFRS) endre måten de regnskapsfører leieavtaler.

Vi forventer at de nye reglene vil øke selskapenes rapporterte gjeldsgrad, men samtidig vil driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) forbedres betydelig. I dag skiller selskaper mellom operasjonelle og finansielle leieavtaler. Leiebetalinger som er knyttet til operasjonelle leieavtaler føres i regnskapet løpende som driftskostnad.
I en finansiell leieavtale anses leietaker som eier regnskapsmessig, og leiebetalingene deles opp i rentekostnad og avskrivninger i regnskapet. Samtidig føres retten til å bruke det leide utstyret opp som en eiendel i balansen, og det finansierte beløpet som gjeld.

Hva er så nytt?
De nye regnskapsreglene skiller ikke mellom operasjonelle leieavtaler (som ikke balanseføres) og finansielle leieavtaler (som balanseføres). Alle leieavtaler skal nå balanseføres i leietakers regnskap med en eiendel som representerer retten til å benytte den leide eiendelen, og en forpliktelse knyttet til framtidige leiebetalinger.
I løpet av leieperioden vil selskapet regnskapsføre leiebetalingene som avskrivninger, renter og avdrag.
Det er ingen vesentlige endringer i måten utleier (som oftest finansieringsforetak) skal regnskapsføre utleieavtalen. Midlertidig innføres det et økt omfang av tilleggsopplysninger også i utleiers regnskap.

Konsekvenser for leietaker
Som tabellen under viser, forventes det betydelige effekter i leietakers regnskap:

 

PwC-Regnskapsregler

 

Hva bør du som bank og finansieringsforetak tenke på?
Mange låneavtaler inneholder vilkår knyttet til EBITDA og gjeldsgrad. Bankene bør derfor vurdere om lånevilkårene bør endres og hvordan man skal håndtere brudd med lånevilkår som følge av nye regnskapsregler.
For finansieringsforetak som tilbyr leasing blir det et spørsmål om regnskapsreglene vil gjøre det mindre attraktivt med leasing, og hvilket informasjonsbehov kundene får som følge av nye regler. For eksempel vil mange kunder ønske informasjon om hvordan avtalen skal regnskapsføres både på tidspunkt for salg, og løpende gjennom avtaleperioden.

Unntakene - hva med selskaper i Norge som ikke benytter IFRS?
Det er gjort unntak for leieavtaler med varighet under 12 måneder eller som gjelder eiendeler av lav verdi (under 5000 USD). Foreløpig er det ikke varslet endringer i norske regnskapsregler, men det arbeides med en tilnærming til IFRS for alle de norske regnskapsreglene slik at vi vil kunne forvente endringer også for disse selskapene på sikt.
Det er også gjort unntak for alle leieavtaler som eksisterte før nye regnskapsregler trådte i kraft. 

 

Stian Pedersen

Stian Pedersen

Jeg heter Stian Pedersen og har jobbet i PwC siden 2009. I PwC jobber jeg med revisjon og transaksjonsrådgivning, med et fokus mot finansforetak (bank, verdipapirforetak, finansiering og forsikring). Mine faglige interesseområder er knyttet til finansiell rapportering, kapitalforvaltning, verdsettelse og internkontroll innenfor disse områdene.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Nye regler for lånebasert folkefinansiering ("crowdlending")

Finansdepartementet lanserte 26. april 2019 en høring regler til for folkefinansieringsplattformer. Bakgrunnen er et ønske om en sterkere ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Bærekraft i finansbransjen - regelverk under arbeid i EU

Det pågår for tiden et omfattende og hurtiggående arbeid i EU med regelverk for å gjøre finansnæringen “grønnere”. Etter Paris-avtalen i ...

Les artikkelen
Les artikkelen

LIBOR opphører som referanserenter. Hva skjer med kontrakter som bygger på LIBOR?

Når LIBOR opphører vil kontrakter som bygger på referansen ikke lenger gi konkret anvisning på innholdet i kontrakten. Det betyr at avtalen ...

Les artikkelen