<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Oslo Børs skifter navn på to av sine markedsplasser

oslo børs ‹ Tilbake til artikler

I fjor ble Oslo Børs kjøpt opp av Euronext N.V (European New Exchange Technology), etter at Euronext vant budkampen mot den amerikanske børsen Nasdaq. I forbindelse med at Oslo Børs skal over på Euronext sin handelsplattform Optiq senere i år, endrer Børsen navn på to av sine handelsplasser.

“Merkur Market” og “Oslo Axess” endrer navn

I følge melding fra Oslo Børs blir Merkur Market endret til Euronext Growth, og Oslo Axess endres til Euronext Expand.

Merkur Market er forøvrig blitt et attraktivt sted å noteres for norske selskaper, da en notering på dette markedet kan skje svært raskt og effektivt. Selskapene kan noteres med et minimum av aksjonærer, markedsverdi og likviditet i aksjene (se sammenligning av opptakskrav Merkur Market, Axess og Børs). Videre trenger selskapet ikke utarbeide fullt prospekt til Finanstilsynet men kun et mer begrenset opptaksdokument til Oslo Børs (dokumentet offentliggjøres), det er heller ikke nødvendig for selskapet å konvertere regnskapene fra N-GAAP til IFRS. Siden Merkur Market/Euronext Growth ikke er et såkalt “regulert marked” iht EU-reglene, reguleres ikke denne listen av Verdipapirhandelloven men kun av børsens egne regler.

Det er verdt å merke seg at i motsetning til Merkur Market/Euronext Growth er Oslo Axess/Euronext Expand et såkalt “regulert marked” , dvs at denne listen (i motsetning til Merkur Market) reguleres av verdipapirhandelloven, videre at Finanstilsynet vil følge opp selskapenes finansielle rapportering (noe Finanstilsynet ikke gjør for Merkur Market selskapene), prospekt må utarbeides ved notering på denne listen, og regnskaper må være iht IFRS. Å gå fra en notering på Merkur Market/Euronext Growth til Oslo Axess/Euronext Expand er derfor normalt sett et stort sprang for selskapene.

PwC merker forøvrig en økende interesse for notering på Merkur Market/Euronext Growth. Men vi ser også en økende interesse for at selskaper ønsker å gå fra denne listen til Oslo Axess/Euronext Expand, siden Axess-listen innebærer mer due diligence og derfor redusert investor risiko, samt at selskapet vil nå flere institusjonelle investorer (større investor univers) som har mandat til å investere i selskaper notert på et “regulert marked”. 

Handelsplattformen Optiq

Til høsten  går Børsen over til Optiq, som er en felles handelsplattform for alle Euronext-børsene i Europa. Oslo Børs blir derved en del av den konsoliderte ordreboken i Euronext. Dette vil ifølge Børsen bidra til økte muligheter for likviditet og synlighet for alle selskaper notert i Oslo, siden flere europeiske meglerhus som bruker Optiq vil da få tilgang til å handle i selskapene notert i Norge.

Nasdag vs Euronext

Den amerikanske børsen Nasdaq kontrollerer de andre nordiske børsene, som Stockholm, København, Helsinki og Island, samt de baltiske børsene.

Euronext driver på sin side børser i Amsterdam, Brussel, London, Lisboa, Dublin, Oslo og Paris i Europa, og Euronext er den desidert største markedsplassen i Europa målt etter de noterte selskapenes markedsverdi ifølge Børsen. I følge Wikipedia er det ca 1500 selskaper notert på børsene som Euronext kontrollerer.

Euronext har forøvrig en lang og ærerik historie. Røttene til Euronext går tilbake til Amsterdam Stock Exchange, som betraktes som den eldste børsen og kapitalmarkedet i historien. Denne børsen ble etablert kort etter at Det nederlandske ostindiske kompani (“VOC”) ble stiftet i 1602, da det ble nødvendig for investorene å kunne handle aksjene i VOC seg imellom på det som nå benevnes “annenhåndsmarkedet”. 

Oslo Børs og Nordic ABM

Børsen beholder navnet på “Oslo Børs”, som er Børsens hovedliste for notering av aksjer og lån, og som er et “regulert marked”.  Børsen beholder også navnet for “Nordic ABM”, som er børsens uregulerte marked for notering og omsetning av obligasjonslån. Brorparten av obligasjonslån blir dog normalt sett notert på “Oslo Børs”, som innebærer noteringsprospekt for lånet og at selskapet må rapportere iht IFRS.

Børsen skriver i sin pressemelding at i forbindelse med overgangen til Optiq blir det også gjort noen endringer i opptaksregler og løpende forpliktelse for utstederne, men dette skal være hovedsakelig av strukturell karakter og PwC antar at dette ikke innebærer materielle endringer ift selskapene.

Se hele meldingen fra Børsen.

Daniel Næsse

Daniel Næsse

Hei, jeg heter Daniel Næsse og jeg er advokat i PwC. Jeg arbeider mye med de ulike regelverkene som gjelder for tjenester innenfor finanssektoren, for bank, forsikring og verdipapir og andre områder. Jeg leder også PwC sitt nordiske nettverk av advokater som arbeider innenfor dette området. Finansbransjen er i rask endring - på grunn av teknologi, andre bransjer, kundeadferd og regelverk. Jeg forsøker å holde meg oppdatert på utviklingen og er alltid interessert i å høre om nye ideer. Ta gjerne kontakt med meg.

+47 97 17 57 17 Epost: daniel.naesse@pwc.com

Legg igjen en kommentar