<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Finansbloggen

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Seminar IFRS for unoterte banker

AvOla Anfinsen , 23. mai 2019

PwC inviterer, i samarbeid med Spama, til et fagseminar om det nye regelverket for unoterte banker.


Finansdepartementet fastsatte 20. desember 2018 endringer i årsregnskapsforskriften for banker, kredittforetak og finansieringsforetak.

Fra 1. januar 2020 skal IFRS gjelde direkte for unoterte foretak, med unntak og forenklinger regulert gjennom årsregnskapsforskriften. IFRS 9 innebærer blant annet vesentlige endringer i regelverket for nedskriving av tap på utlån.

Seminaret vil gi en oversikt over endringene i forskriften og hvilke konsekvenser de vil ha for regnskapet. Vi vil gjennomgå relevante standarder med hovedvekt på IFRS 9 og IFRS 7 samt illustrere med praktiske eksempler.

Målgruppen for seminaret er regnskaps- og økonomiansvarlige, regnskapsmedarbeidere og revisorer for bankene.

Dato: 20. juni 2019
Tid: 09.30 til 15.30
Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo

Påmelding:
https://spama.no/kursoversikt/kommende-kurs-konferanser-og-seminarer/Seminar-IFRS/

Foredragsholdere:
  • Partner Magne Sem, PwC
  • Partner Erik Andersen, PwC
Fagansvarlig Henrik Eriksen, Økonomiservice Eika Gruppen

Interesseområder: IFRS 9, IFRS

Dele artikkelen:

Ola Anfinsen

Ola Anfinsen

Jeg heter Ola Anfinsen og har jobbet i PwC siden 1992. Jeg har også erfaring fra PwC sitt London kontor.

Jeg jobber primært med revisjon av finansforetak (bank, forsikring og kapitalforvaltning) i tillegg til eiendom og inkassoforetak. Mine faglige interesser er verdsettelse og regnskapsføring av finansielle instrumenter og eiendom, regulatoriske forhold, risikostyring og internkontroll samt IFRS.


ola.anfinsen@pwc.com

Kommentere

Følg bloggen