<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Seminar om styring og kontroll i norske banker

Barcode i Bjørvika, Oslo ‹ Tilbake til artikler

PwC inviterer, i samarbeid med Spama, til webinar som gir en grunnleggende innføring i regulatorisk rammeverk og god praksis for styring og kontroll i norske banker.

Kurset vil avholdes som webinar den 26. og 27. april 2022, begge dager fra kl 9-12. Kurset vil gi en grunnleggende innføring i regulatorisk rammeverk og god praksis for styring og kontroll i norske banker. I tillegg sees det på noen sentrale og dagsaktuelle temaer som bankene for tiden har et spesielt fokus på; bærekraft, cyberrisiko, anti-hvitvask og kapitalvurderingsprosessen (ICAAP, ILAAP & SREP). Samlet vil dette gi kursdeltakerene et helhetlig overblikk over styring og kontroll av norske banker.  

Målgruppen for seminaret er alle som jobber med styring og kontroll i norske banker, herunder styremedlemmer, ledere i bank/finansforetaks, banksjefer, CFO, ledere av kontrollfunksjoner (risikostyring/compliance) og internrevisorer.

Påmelding

Meld deg på her ›

Foredragsholdere 

Partner Henrik Flygind og Direktør Magne Sem vil være foredragsholdere, samt spesialister innenfor regulatoriske tema som nevnt i agendaen under.

Kursagenda 

 1. Trender 
 2. Finansforetaksloven - rammen for styring og kontroll
 3. Finanstilsynets fokus ved stedlige tilsyn
 4. Internal governance
 5. Styrende dokumenter
 6. Risikostyring
 7. Compliance
 8. Utkontraktering
 9. Internrevisjon
 10. Regulatorisk tema: Bærekraft / grønn finans
 11. Regulatorisk tema: Cyber-risiko
 12. Regulatorisk tema: Anti-hvitvask
 13. Regulatorisk tema: ICAAP, ILAAP & SREP
Henrik Bredholt Flygind

Henrik Bredholt Flygind

Henrik har 16 års erfaring fra bank/finansbransjen. Han har arbeidet i både ekstern revisjon, internrevisjon, så vel som operativt i bransjen. Henrik har tidligere jobbet i DNB og Sector Asset Management, men jobber i dag i PwC primært med internrevisjon og rådgivning mot bank/finansbransjen. I PwC har han jobbet med både ledende norske finanskonsern og lokale sparebanker. Henrik er utdannet statsautorisert revisor.

Magne Sem

Magne Sem

Direktør Magne Sem jobbet i en årrekke som ekstern revisor for en rekke sparebanker. Han jobber i dag med rådgivning innenfor bank og finans, spesielt innenfor regulatoriske forhold, risikostyring og internkontroll. Magne er styreleder i Norsk Finansnærings Økonomigruppe og har lang erfaring som foredragsholder.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Blandede følelser rundt ny forbrukslånsforskrift

Finanstilsynet har foreslått en ny forskrift som en motreaksjon til den økende bruken av småkreditt og forbrukslån blant husholdninger i ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Ny hvitvaskingslov er på trappene!

Ny hvitvaskingslov medfører flere endringer fra gjeldene rett som norske rapporteringspliktige snart må forholde seg til. Loven forventes å ...

Les artikkelen