<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Solvens II - på tide å trekke et lettelsens sukk?

‹ Tilbake til artikler

De større norske forsikringsselskapene var i 2015 gjennom to prøverapporteringer og tenker kanskje at det nå er mulig å trekke et lettelsens sukk. Det er dessverre ingen grunn til å legge bena på bordet riktig ennå.

Solvens II direktivet som dekker områdene livsforsikring, skadeforsikring (solo og gruppe) og reassuranse, trådte i kraft 1 januar 2016.

 Direktivets formål er blant annet å:

  • Øke sikkerheten til de forsikrede gjennom et mer enhetlig og robust system som bidrar til større tiltro overfor selskapene
  • Et tilsyn basert på mer moderne prinsipper ved å endre fokus fra compliance og kapital til å evaluere selskapenes risikoprofiler implementert gjennom ledelses og styringssystemer
  • Et enda mer integrert EU-marked gjennom harmonisering av reglene
  • Økt internasjonal konkurransekraft for europeiske forsikringsselskaper

 

 De tre pilarene:

 

pilar.png

Solvens II består av tre pilarer hvorav de to første skal sikre håndtering av risiko gjennom beregninger og styringssystem i selskapene og den siste skal redegjøre for hvordan dette faktisk er implementert gjennom tre forskjellige leveranser:

1) Et sett av kvantitative rapporter som skal sendes til tilsynet kvartalsvis og årlig (QRT)
2) En kvalitativ rapport med kvantitative elementer som skal offentliggjøres årlig (SFCR)
3) En kvalitativ rapport med kvantitative elementer som skal sendes tilsynet første gang i 2017 og så minimum hvert tredje år (RSR)

Dette betyr at selskapene i tillegg til å kunne fremskaffe datagrunnlag på et svært granulært nivå også må produsere to kvalitative rapporter. Disse skal beskrive hvilket tallgrunnlag og beregninger som ligger til grunn for de kvantitative rapportene. I tillegg gir de en omfattende beskrivelse av styringssystem, internkontroll og internrevisjon (for å nevne noe) med tilhørende retningslinjer, prosesser og policyer.

Bena på bordet?
De større norske forsikringsselskapene var i 2015 gjennom to prøverapporteringer og tenker kanskje at det nå er muligheter for å trekke et lettelsens sukk, men det er ingen grunn til å legge bena på bordet helt ennå.

2017 byr nemlig på en betydelig økning i antall kvantitative rapporter, som i tillegg til mer data også stiller høyere krav til sammenheng og konsistens på tvers av tall og beregninger.  Dette vil for mange selskaper være svært krevende å få til. I tillegg skal det leveres to svært omfattende kvalitative rapporter med frist 20 uker etter regnskapsåret som avsluttes senest 31.12.2016, og som krever at man har god kontroll på virksomhetsstyring, prosesser og rutiner.

Velkommen til frokostseminar
Det er vår anbefaling at selskapene begynner å legge en plan for rapportering i 2017 allerede nå. Derfor arrangerer vi i PwC et frokostseminar onsdag 11. mai, hvor vi blant annet ser på hvilke nye krav som kommer i 2017. Vi vil også dele våre anbefalinger til angrepsvinkel for å komme i mål på en god måte.

 

Daniel Næsse

Daniel Næsse

PwC | Advokat | Partner | Leder finansjuridiske tjenester

Tlf: 97 17 57 17 E-post: daniel.naesse@pwc.com

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Statsbudsjettet 2019 - Nye skatteregler for forsikring

Statsbudsjettet ble lagt frem i dag. Forslaget innebærer store endringer i skattereglene for forsikringsselskaper. Statsbudsjettet 2019 - ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Høringsnotat om endring av skattereglene for forsikringsselskaper

Finansdepartementet sendte i går på høring forslag til endringer i skattereglene for forsikrings- og pensjonsforetak. Som ventet foreslås ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Statsbudsjettet 2018 - Skadeforsikring

Regjeringen varsler nok en gang gjennomgang av reglene for beskatning av forsikringsselskaper. Nå avsløres det at det legges opp til ...

Les artikkelen