<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Svenske fond har rett til bostedsbekreftelse

‹ Tilbake til artikler
kim-fosshaug.pngDen 15. april avsa den Högsta forvaltningsdomstolen dom i sak vedrørende spørsmål om svenske verdipapirfond har rett på bostedbekreftelse. Etter rettens vurdering, kvalifiserer svenske fond fortsatt som en «person» etter de respektive skatteavtaler. Svenske fond har dermed rett til å få utstedt bostedsbekreftelse i henhold til skatteavtaler. 
 
Dommen styrker således svenske fonds skatteavtalebeskyttelse.
Dommen avklarer dermed den usikkerheten som oppsto som følge av lovendringen i 2012, hvoretter inntekter opptjent av fondene ble unntatt fra beskatning på fondsnivå, og beskatningen i stedet ble overført til deltakerne.
At fondene som sådan ble unntatt fra skatt, endret imidlertid ikke den prinsipielle klassifiseringen av fondene. Etter den svenske inntektsskatteloven, skal svenske fond fortsatt behandles som juridiske personer, og er dermed i prinsippet ubegrenset skattepliktige til Sverige. På denne bakgrunn og sett hen til formålet med skatteavtalene, fant domstolen at svenske fond fortsatt måtte anses som en «person» etter skatteavtalen med rett til å få utstedt bostedsbekreftelse.

Trykk her for ytterligere kommentarer til dommen. 

Kim Fosshaug

Kim Fosshaug

Kim har arbeidet i Advokatfirmaet PwC siden han ble ferdig utdannet som jurist i 2008, og er nå fast advokat/direktør tilknyttet bedriftsskattegruppen. Kims kjernekompetanse er finansiell sektor, hvor han særlig bistår nasjonale og internasjonale investeringsselskap, finansforetak og andre FS-aktører i spørsmål knyttet til nasjonal og internasjonal beskatning og regulatoriske forhold. Kim er co-ansvarlig for FS Tax-gruppen i Oslo. 

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Bærekraftshensynet innføres i MiFID II og verdipapirhandelloven

Fellesnevneren for de introduserte endringene er at finansbransjen styres bort fra “soft law” og frivillighet, og mot “hard law” og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Retningslinjer fra ESMA og EBA - om egnethet inneholder konkrete anbefalinger knyttet til opplæring av styrets medlemmer

Har banker, kredittforetak og verdipapirforetak en policy, retningslinjer og program for opplæring på plass? ESMA (European Securities and ...

Les artikkelen
Les artikkelen

SPAC - En raskere vei til børsnotering?

SPACs, Special Purpose Acquisition Companies, er blitt stadig mer populært både i USA og i EU. Dette har ført til økt behov for regulering, ...

Les artikkelen