<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Finansbloggen

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Statsbudsjettet 2019 - Nye skatteregler for forsikring

Av Liv Haneberg Lundqvist , 8. oktober 2018

Statsbudsjettet ble lagt frem i dag. Forslaget innebærer store endringer i skattereglene for forsikringsselskaper.

Les artikkel

Interesseområder: Forsikring og pensjon

Dele artikkelen:

Høringsnotat om endring av skattereglene for forsikringsselskaper

Av Liv Haneberg Lundqvist , 9. februar 2018

Liv_bloggbilde.jpg

Finansdepartementet sendte i går på høring forslag til endringer i skattereglene for forsikrings- og pensjonsforetak. Som ventet foreslås det store og prinsipielle endringer som får betydelige konsekvenser for selskapene. Nå diskuteres det hvem som må dekke regningen. Endringene foreslås å tre i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2018. Høringsfristen er 7. mai 2018.

Les artikkel

Interesseområder: Forsikring og pensjon

Dele artikkelen:

Statsbudsjettet 2018 - Skadeforsikring

Av Liv Haneberg Lundqvist , 12. oktober 2017

Regjeringen varsler nok en gang gjennomgang av reglene for beskatning av forsikringsselskaper. Nå avsløres det at det legges opp til særskilte regler for skadeforsikringsselskaper, og fradraget for forsikringstekniske avsetninger skal begrenses til  forventede fremtidige kostnader. Dette innebærer etter min mening ingen endring av gjeldende rett.  

Les artikkel

Interesseområder: Forsikring og pensjon

Dele artikkelen:

Digitale økosystem, PSD II og ny personvernforordning

Av Lars Erik Fjørtoft , 3. januar 2017

2017 blir et utrolig spennende år for alle som er interessert i digitalisering og spesielt for oss med en særskilt interesse for betalingsområdet. 

Les artikkel

Interesseområder: Personvern, Verdipapirforetak, Bank og finans, Forsikring og pensjon, Kapitalforvaltning, Digitalisering, IT-risiko og -kontroll, Informasjonssikkerhet, Delingsøkonomi

Dele artikkelen:

Høringsforslag om nye skatteregler for kapitalforsikring/fondskonto

Av Dag Saltnes , 28. oktober 2016

Finansdepartementet har sendt et forslag ut på høring om å endre skatteloven for kapitalforsikringer/fondskonto mv. med lavt forsikringselement. Departementet uttaler at “.. det som reelt sett er aksjeinvesteringer, bør skattlegges på en ensartet måte. Ulike skatteregler for investeringer som i realiteten er like, er lite hensiktsmessig og gjør regelverket mer komplisert for skattyter.” Blir forslaget vedtatt, vil det bli reduserte forskjeller på skattevirkningene av investeringer direkte og via kapitalforsikring. 

Les artikkel

Interesseområder: Verdipapirforetak, Forsikring og pensjon, Kapitalforvaltning

Dele artikkelen:

PRIIPs forordning innføres i EU fra nyttår - innføring i Norge heller ikke langt unna?

Av Daniel Næsse , 9. juli 2016

PRIIPs forordningen innføres i EU fra nyttår - tidspunkt for innføring Norge avgjøres trolig i løpet av høsten 2016.
Les artikkel

Interesseområder: Verdipapirforetak, Bank og finans, Forsikring og pensjon, Kapitalforvaltning

Dele artikkelen:

Norge tilslutter seg endelig EU-regelverk

Av Daniel Næsse , 24. mai 2016

Norge har i en årrekke vært på etterskudd med ratifisering av EUs finansregulatoriske rettsakter - men nå løsner det.

Les artikkel

Interesseområder: Verdipapirforetak, Bank og finans, Forsikring og pensjon, Kapitalforvaltning

Dele artikkelen:

Kapitalforsikring – ingen endring i Skatteforliket og revidert budsjett

Av Magne Hop , 19. mai 2016

Det kan konstateres at det ikke kommer noen umiddelbare endringer for kapitalforsikring, men komiteen har sendt enkelte signaler som likevel er verdt å merke seg

Les artikkel

Interesseområder: Forsikring og pensjon

Dele artikkelen:

Uendret skattefradrag for skadeforsikring etter § 8-5 for 2016

Av Dag Saltnes , 9. mai 2016

Dag-Saltnes1.jpgSkattedirektoratet har i en prinsipputtalelse slått fast at det for ligningsåret 2016 ikke blir noen endring i grunnlaget skattefradraget for sikkerhetsavsetninger etter skattelovens § 8-5, selv om Solvens II er innført regulatorisk.

Les artikkel

Interesseområder: Forsikring og pensjon

Dele artikkelen:

Solvens II - på tide å trekke et lettelsens sukk?

Av Celie Løvslett , 13. april 2016

De større norske forsikringsselskapene var i 2015 gjennom to prøverapporteringer og tenker kanskje at det nå er mulig å trekke et lettelsens sukk. Det er dessverre ingen grunn til å legge bena på bordet riktig ennå.

Les artikkel

Interesseområder: Forsikring og pensjon

Dele artikkelen:

Følg bloggen