<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Les artikkelen

Kravet om kvartalsrapportering bortfaller – likevel godt IR-arbeide å rapportere Q 1 og Q 3?

Sent i 2016 opphevet Finansdepartementet kravet om kvartalsrapportering for børsnoterte selskaper. Dermed var det fritt frem for Oslo Børs ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Finansiell restrukturering av større selskaper

Tidlig i januar 2017 publiserte PwC en veiledning om finansiell restrukturering av større selskaper, myntet på styremedlemmer, ledelse, ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Børsens forslag til ny regnskapsrapportering

Oslo Børs la sist uke to forskjellige forslag til fremtidig regnskapsrapportering for børsnoterte selskaper ut til høring, og vil ha ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Mange selskaper - og lånevilkår - settes på en hard prøve

Mange norske selskaper sliter nå med kontantstrømmen, og som en konsekvens blir lånevilkårene satt på en hard prøve. PwC har i disse dager ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Kvartalsvis rapportering faller bort – eller gjør den egentlig det?

EU ønsker å fjerne kravet til kvartalsrapportering - dels for å motvirke den kortsiktighet som slik rapportering medfører og dels for å ...

Les artikkelen