<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Finansbloggen

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Finansbloggen Aktuelt for finansnæringen,
børsnoterte selskaper
og kapitalmarkedene

Ny hvitvaskingslov er på trappene!

Av Max Gudmundsen , 22. februar 2018

Ny hvitvaskingslov medfører flere endringer fra gjeldene rett som norske rapporteringspliktige snart må forholde seg til. Loven forventes å tre i kraft i løpet av andre halvdel av 2018 - er din bedrift klar?
Les artikkel

Interesseområder: Anti-korrupsjon, Risikostyring, korrupsjon, Hvitvasking, VEDTAK, Finans, overgangsregler

Dele artikkelen:

Følg bloggen