<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tre tips til hvordan få til klimasamarbeid - uten å bryte konkurranseloven!

‹ Tilbake til artikler

Å etterleve stadig nye lover, retningslinjer og standarder er ressurskrevende for virksomheter uavhengig av størrelse. Enkelte virksomheter ønsker å samarbeide om bærekraft. Det er mulig, men du må passe på så du ikke bryter konkurranseloven.

I mange regelverk er det gitt særreguleringer for å ivareta miljøhensyn og andre bærekraftsmål. I konkurranseretten er det ikke slik. Samarbeid mellom konkurrenter som fører til mindre innovasjon og høyere priser står i fare for å bryte forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid. 

I dette blogginnlegget ønsker vi å gi noen tips om hvordan man kan sikre at konkurranseregelverket ikke blir brutt når man samarbeider med konkurrenter.

Les hele saken her

 

Nora Hader

Nora Hader

Jeg heter Nora Hader og jobber som manager i PwC Gransking og Compliance. Jeg har en master i internasjonal selskapsstyring og har flere års erfaring med å jobbe med ansvarlig næringsliv og ESG fra både Storbritannia og Norge. Mine arbeidsområder er ESG, compliance og leverandørkontroll. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å vite mer eller om du har noen spørsmål.

Even Tukun

Even Tukun

Even Tukun er advokat i Advokatfirmaet PwC hvor han hovedsakelig arbeider med konkurranserett og andre offentlige reguleringer. Han er utdannet jurist og siviløkonom. Før han begynte i Advokatfirmaet PwC arbeidet han 15 år med konkurranseregulering i Konkurransetilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Klima er høyt oppe på regulerende myndigheters agenda. Hva innebærer det for finansforetakene?

Klima har pekt seg ut som høyt oppe på den regulatoriske agendaen i den senere tid. I dette innlegget vil jeg oppsummere noe av den ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Finans som drivkraft for den grønne omstillingen

Klimaendringene setter virkelig agendaen for den omstillingen næringslivet står overfor de neste tiårene. For økende ressursbruk, og ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Norsk implementering av EUs bærekraftsregelverk

Rettsliggjøring av bærekraftsregler for finans Nå er bærekraftsmålene i ferd med å gå fra å være politiske målsettinger, til å bli ...

Les artikkelen