<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Uendret skattefradrag for skadeforsikring etter § 8-5 for 2016

‹ Tilbake til artikler

Dag-Saltnes1.jpgSkattedirektoratet har i en prinsipputtalelse slått fast at det for ligningsåret 2016 ikke blir noen endring i grunnlaget skattefradraget for sikkerhetsavsetninger etter skattelovens § 8-5, selv om Solvens II er innført regulatorisk.

Skattedirektoratet har publisert en prinsipputtalelse den 29. april 2016 om “Skattemessig fradrag for avsetninger i skadeforsikringsselskap – minstekrav til sikkerhetsavsetninger”:

Etter vår oppfatning er dette uansett resultatet i og med at det ikke er foretatt noen realitetsendring av skatteovens § 8-5 enda.

Finansdepartementet uttalte etter høringen om endringer i skatteloven som følge av Solvens II, at det er behov for mer tid til å utrede dette.
Det er ikke kjent når dette kommer.

Skattelovens § 8-5, 1. ledd fikk imidlertid følgende tillegg i desember 2015: “Ved beregning av fradrag etter foregående punktum skal det ikke tas hensyn til endringer i avsetningskrav etter finansforetaksloven og forskrift gitt med hjemmel i finansforetaksloven som følge av implementering av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF (Solvens II).”

Presiseringen som ble gjort i lovbestemmelsen i 2015, og nå i prinsipputtalelsen fra Skattedirektoratet,  innebærer derfor ikke noe nytt i forhold til grunnlaget for beregning av skattefradraget for sikkerhetsavsetninger. Man må avvente lovgivningsprosessen for endring av skattelovens § 8-5 som er varslet.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Statsbudsjettet 2019 - Nye skatteregler for forsikring

Statsbudsjettet ble lagt frem i dag. Forslaget innebærer store endringer i skattereglene for forsikringsselskaper. Statsbudsjettet 2019 - ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Høringsnotat om endring av skattereglene for forsikringsselskaper

Finansdepartementet sendte i går på høring forslag til endringer i skattereglene for forsikrings- og pensjonsforetak. Som ventet foreslås ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Statsbudsjettet 2018 - Skadeforsikring

Regjeringen varsler nok en gang gjennomgang av reglene for beskatning av forsikringsselskaper. Nå avsløres det at det legges opp til ...

Les artikkelen