<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Uendret skattefradrag for skadeforsikring etter § 8-5 for 2016

‹ Tilbake til artikler

Dag-Saltnes1.jpgSkattedirektoratet har i en prinsipputtalelse slått fast at det for ligningsåret 2016 ikke blir noen endring i grunnlaget skattefradraget for sikkerhetsavsetninger etter skattelovens § 8-5, selv om Solvens II er innført regulatorisk.

Skattedirektoratet har publisert en prinsipputtalelse den 29. april 2016 om “Skattemessig fradrag for avsetninger i skadeforsikringsselskap – minstekrav til sikkerhetsavsetninger”:

Etter vår oppfatning er dette uansett resultatet i og med at det ikke er foretatt noen realitetsendring av skatteovens § 8-5 enda.

Finansdepartementet uttalte etter høringen om endringer i skatteloven som følge av Solvens II, at det er behov for mer tid til å utrede dette.
Det er ikke kjent når dette kommer.

Skattelovens § 8-5, 1. ledd fikk imidlertid følgende tillegg i desember 2015: “Ved beregning av fradrag etter foregående punktum skal det ikke tas hensyn til endringer i avsetningskrav etter finansforetaksloven og forskrift gitt med hjemmel i finansforetaksloven som følge av implementering av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF (Solvens II).”

Presiseringen som ble gjort i lovbestemmelsen i 2015, og nå i prinsipputtalelsen fra Skattedirektoratet,  innebærer derfor ikke noe nytt i forhold til grunnlaget for beregning av skattefradraget for sikkerhetsavsetninger. Man må avvente lovgivningsprosessen for endring av skattelovens § 8-5 som er varslet.

Dag Saltnes

Dag Saltnes

Jeg heter Dag Saltnes og har jobbet som advokat i Bergen siden 1987, og de siste 10 årene i PwC i Bergen. Vi leverer juridiske tjenester til norske og utenlandske kunder i privat og offentlig sektor innen de fleste bransjer, men jeg fokuserer mest på bank, finans og forsikring. Jeg jobber med skatterådgivning, selskapsorganisering og andre endringsprosesser som kjøp/salg av virksomheter/eiendommer. Jeg har også erfaring fra prosedyre i alle rettsinstanser i Norge inkludert Høyesterett, voldgift og mekling i tvister.

My name is Dag Saltnes. I have worked as an attorney of law in Bergen, Norway since 1987, and since 2005 as partner in PwC. We provide legal services to domestic and international clients in the private and public sectors; within most industries. My focus is mainly on the financial services industry. My areas of work are tax, corporate, contract and regulatory services related to changes due to transactions or regulatory requirements. As qualified lawyer with admission to meet before all levels of the Norwegian courts including the Supreme Court, I also work with litigation and arbitration.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Statsbudsjettet 2019 - Nye skatteregler for forsikring

Statsbudsjettet ble lagt frem i dag. Forslaget innebærer store endringer i skattereglene for forsikringsselskaper. Statsbudsjettet 2019 - ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Høringsnotat om endring av skattereglene for forsikringsselskaper

Finansdepartementet sendte i går på høring forslag til endringer i skattereglene for forsikrings- og pensjonsforetak. Som ventet foreslås ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Statsbudsjettet 2018 - Skadeforsikring

Regjeringen varsler nok en gang gjennomgang av reglene for beskatning av forsikringsselskaper. Nå avsløres det at det legges opp til ...

Les artikkelen