<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Utsettelsen av MiFID II og MiFIR er bekreftet!

‹ Tilbake til artikler

Daniel-Naesse1.jpg
Forslaget om utsatt ikrafttredelse er nå formelt vedtatt av Europaparlamentet og Rådet. Ny dato for ikrafttredelse er 3. januar 2018. Samtidig er nå de siste delene av gjennomføringsbestemmelsene til MIFID[1] II publisert. I Norge har verdipapirlovutvalget frist til 24. juni med levering av sin utredning knyttet til MiFID II og MiFIR[2].

18. mai publiserte EU-kommisjonen de siste delene av gjennomføringsbestemmelsene til MiFID II direktivet. Dette gir avklaringer på viktige områder som virkeområde og definisjoner for eksempelvis valutaforwards, algoritme- og high-frequency trading og råvarederivater. Videre fastsetter bestemmelsene regler for beste resultat, terskelverdier for systematisk internalisering, investeringsråd, hensiktsmessighets- og egnethetsvurderingene and rapportering til investorene.

I likhet med det delegerte direktivet av 7. april 2016, er gjennomføringsbestemmelsene ulike fra ESMAs[3] rådgivende tekniske standarder utgitt i 2014, på en del områder. Generelt er det sannsynlig at endringene vil føre til mer arbeid for verdipapirforetakene - eksempelvis skal det nå gis informasjon til investor både før og etter transaksjonsgjennomføring mht hvilken kumulativ effekt transaksjonens kostnad har på investeringens avkastning.

Det kan virke lenge til ikrafttredelsesdatoen i januar 2018, men tatt i betraktning hvilke endringer mange av foretakene står overfor, er det god grunn til å starte forberedelsene allerede nå. Første skritt bør være å gjennomføre en analyse av hvilke effekter det nye regelverket vil få for foretaket.

I Norge skal verdipapirlov-utvalget avgi sin utredning av nødvendige endringer i verdipapirhandelloven innen 24. juni i år. Følg med på bloggen for gjennomgang av denne utredningen når den foreligger.

PwCs internasjonale nettverk følger utviklingen av MiFID II andre finansregulatoriske regelverk tett, og har allerede svært omfattende erfaring med å hjelpe banker og verdipapirforetak med analyser av regelverkets effekt, strategiske beslutningsprosesser og implementering av endringer - også med hensyn til hvilke muligheter MiFID II gir.

I denne presentasjon som er utarbeidet av PwC Luxembourg gjennomgås effekter av gjennomføringsbestemmelsene, med hovedfokus på

  • produktregler
  • valutahandel
  • regelverk for “systematisk internalisering”
  • investeringsrådgivning
  • godtgjørelser
  • forsikringsbaserte investeringsprodukter.

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker å diskutere dette nærmere.

[1] Markets in Financial Instruments Directive

[2] Markets in Financial Instruments Regulation

[3] European Securities and Markets Authority

Daniel Næsse

Daniel Næsse

Hei, jeg heter Daniel Næsse og jeg er advokat i PwC. Jeg arbeider mye med de ulike regelverkene som gjelder for tjenester innenfor finanssektoren, for bank, forsikring og verdipapir og andre områder. Jeg leder også PwC sitt nordiske nettverk av advokater som arbeider innenfor dette området. Finansbransjen er i rask endring - på grunn av teknologi, andre bransjer, kundeadferd og regelverk. Jeg forsøker å holde meg oppdatert på utviklingen og er alltid interessert i å høre om nye ideer. Ta gjerne kontakt med meg.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Nye krav til europeiske verdipapirforetak gjennom Investment Firm Review

EU vedtok i desember 2019 Investment Firm Directive (IFD) og Investment Firm Regulation (IFR), som til sammen utgjør Investment Firm ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Utbytte fra finansforetak basert på 2019-regnskapet

Nyttig avklaring fra Finansdepartementet om utbytte fra finansforetak basert på 2019-regnskapet. Departementet bekrefter at utbytte kan ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Norsk implementering av EUs bærekraftsregelverk

Rettsliggjøring av bærekraftsregler for finans Nå er bærekraftsmålene i ferd med å gå fra å være politiske målsettinger, til å bli ...

Les artikkelen