<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Veksten i brutto utlån i Norge er nå negativ

RiddervoldEkernLorentzen ‹ Tilbake til artikler

De kvartalsvise annualiserte tapsprosentene for forbrukslånsbankene per Q2 2019 er fremdeles lave i forhold til kredittpåslaget som ligger i utlånsrenten. Annualisert tapsprosent per Q2 2019 varierte mellom – 1,14 % (Santander) og 3,68 % (Komplett Bank). Gjennomsnittlig annualisert tapsprosent utgjorde 2,39 % per Q2 2019 mot 5,4 % per Q1 2019.

Gjennomsnittlig tapsavsetningsprosent for forbrukslånsbankene utgjorde 6,00% ved utgangen av Q2 2019. Til sammenligning utgjorde gjennomsnittlig tapsavsetningsprosent 5,32% ved utgangen av Q4 2018 og 6,11% per Q1 2019.  For perioden sett under ett har tapsavsetningsprosenten økt for samtlige forbrukslånsbanker eksl. Santander. I forhold til Q1 2019 har Bank Norwegian og Komplett Bank hatt en økning i tapsavsetningsprosenten mens de øvrige forbrukslånsbankene har hatt en reduksjon. Bank Norwegian har hatt den største økningen med 0,53% mens Santander har hatt den største reduksjonen med -0,68%.  

Egenkapitalavkastningen til de etablerte rene forbrukslånsbankene (Bank Norwegian og Komplett Bank) er fremdeles høy, men fallende. Egenkapitalavkastningen for Q2 2019 utgjorde henholdsvis 25,8% (Bank Norwegian) og 14,4% (Komplett Bank) mot 27,9% og 18,8% i Q1 2019. Foreløpig topp ble nådd i Q2 2018 med henholdsvis 34,1% (Bank Norwegian) og 25,9% (Komplett Bank). For BRAbank utgjorde egenkapitalavkastningen -11,6% i Q2 2019 mot 4,0% i Q1 2019. Optin Bank hadde en negativ egenkapitalavkastning på 24,5% i Q2 2019.

Undersøkelsen viser videre at etter til dels betydelig vekst i brutto utlån i 2018 har veksten nå avtatt. I Norge var den negativ i Q2 2019. For sektoren sett under ett vil en kunne forvente lavere vekst og lønnsomhet knyttet til den norske virksomheten både pga innstramning i ny forskrift om krav til finansforetakenes utlånspraksis for forbrukslån og som følge av innføringen av gjeldsregistrene som var på plass 1.juli 2019.   

Undersøkelsen viser at sammenhengen mellom markedskurs og bokført verdi per aksje (Pris/Bok) har vært fallende i perioden. 

Last ned hele rapporten

Ola Anfinsen

Ola Anfinsen

Jeg heter Ola Anfinsen og har jobbet i PwC siden 1992. Jeg har også erfaring fra PwC sitt London kontor.

Jeg jobber primært med revisjon av finansforetak (bank, forsikring og kapitalforvaltning) i tillegg til eiendom og inkassoforetak. Mine faglige interesser er verdsettelse og regnskapsføring av finansielle instrumenter og eiendom, regulatoriske forhold, risikostyring og internkontroll samt IFRS.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Utbytte fra finansforetak basert på 2019-regnskapet

Nyttig avklaring fra Finansdepartementet om utbytte fra finansforetak basert på 2019-regnskapet. Departementet bekrefter at utbytte kan ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Norsk implementering av EUs bærekraftsregelverk

Rettsliggjøring av bærekraftsregler for finans Nå er bærekraftsmålene i ferd med å gå fra å være politiske målsettinger, til å bli ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Revolusjon for regelverk for crowdfunding i EU og Norge på trappene

20.oktober 2021 trer EUs Crowdfunding-forordning i kraft, og medfører at en ny type konsesjon gir tillatelse til å formidle både låne- og ...

Les artikkelen