<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Velkommen til temamøte i NFØ om forslag til nye regler for beskatning av forsikringsselskaper

‹ Tilbake til artikler

LivLundqvist.jpg

Finansdepartementet sendte i går på høring forslag til endringer i skattereglene for forsikrings- og pensjonsforetak. Som ventet foreslås det store og prinsipielle endringer som får betydelige konsekvenser for selskapene. Nå diskuteres det hvem som må dekke regningen. Endringene foreslås å tre i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2018.

NFØ arrangerer temamøte om endringer i skattereglene for forsikrings- og pensjonsforetak torsdag 15. februar med frokost fra kl 8.30 hos PwC i Bjørvika (Dronning Eufemiasgate 8). Foredraget er fra kl 9 til kl 10. Møtet vil bli overført på video til PwCs kontor i Bergen (Sandviksbodene 2A) slik at det også er mulig å melde seg på og møte opp der.

Finansdepartementet har sendt nye regler for beskatning av forsikringsselskaper på høring. Departementet foreslår nye regler både for skadeforsikring og for livs- og pensjonsforsikring. Det er også foreslått en særskilt regulering av sjøforsikringsselskaper som oppfyller et krav til reell gjensidighet.

Vi gjennomgår forslagene til nye regler. Vår analyse vil ta for seg konsekvenser av de nye reglene og hvilke overgangsregler som er foreslått. Vi diskuterer også hva selskapene nå bør gjøre.

Link til høringen. 

Foredragsholder vil være Liv Haneberg Lundqvist fra Advokatfirmaet PwC.

Temamøtet er gratis. Du kan melde deg på her.

Påmeldingsfrist: Tirsdag 13. februar 2018.

Ta gjerne med kollegaer som ikke er medlem av NFØ.

Velkommen til temamøtet!

Liv Haneberg Lundqvist

Liv Haneberg Lundqvist

Jeg heter Liv Haneberg Lundqvist og jobber i Advokatfirmaet PwC. Jeg har ansvaret for firmaets satsning mot Financial Services i Oslo, og jobber til daglig med å bistå norske og utenlandske selskaper innenfor finansnæringen. Jeg kan bistå i alle typer skattespørsmål og kan legge til rette for en optimal konsernstruktur. Jeg kan være selskapets faglige støtte i dialogen med skattemyndigheter og har lang erfaring fra bokettersyn, utarbeidelse av selvangivelse og klage på ligningen. Vi i Advokatfirmaet PwC kan også bistå selskapet i å utarbeide og etablere rutiner for å møte stadig nye rapporteringskrav fra myndighetene. Jeg har mer enn 13 års erfaring fra arbeid med norsk og internasjonal selskaps- og næringsbeskatning.

Finansnæringen er en kompleks og morsom bransje som stiller særlige krav til meg som skatterådgiver. Vi i Advokatfirmaet PwC har solid kunnskap om finansbransjen, regulatoriske forhold og om finansbransjens produkter. Vi bygger alle våre tjenester på denne kunnskapen, slik at vi møter finansbransjens behov på en effektiv måte.

Ta gjerne kontakt med meg dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Hvordan vil finansbransjen påvirkes av nye regler knyttet til bærekraft?

Vi har gleden av å invitere til seminar i våre lokaler i Bergen, 20. september 2019. Det pågår for tiden et omfattende og hurtiggående ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Nye regler for lånebasert folkefinansiering ("crowdlending")

Finansdepartementet lanserte 26. april 2019 en høring regler til for folkefinansieringsplattformer. Bakgrunnen er et ønske om en sterkere ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Bærekraft i finansbransjen – regelverk under arbeid i EU

Det pågår for tiden et omfattende og hurtiggående arbeid i EU med regelverk for å gjøre finansnæringen “grønnere”. Etter Paris-avtalen i ...

Les artikkelen