<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Velkommen til temamøte i NFØ om forslag til nye regler for beskatning av forsikringsselskaper

‹ Tilbake til artikler

LivLundqvist.jpg

Finansdepartementet sendte i går på høring forslag til endringer i skattereglene for forsikrings- og pensjonsforetak. Som ventet foreslås det store og prinsipielle endringer som får betydelige konsekvenser for selskapene. Nå diskuteres det hvem som må dekke regningen. Endringene foreslås å tre i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2018.

NFØ arrangerer temamøte om endringer i skattereglene for forsikrings- og pensjonsforetak torsdag 15. februar med frokost fra kl 8.30 hos PwC i Bjørvika (Dronning Eufemiasgate 8). Foredraget er fra kl 9 til kl 10. Møtet vil bli overført på video til PwCs kontor i Bergen (Sandviksbodene 2A) slik at det også er mulig å melde seg på og møte opp der.

Finansdepartementet har sendt nye regler for beskatning av forsikringsselskaper på høring. Departementet foreslår nye regler både for skadeforsikring og for livs- og pensjonsforsikring. Det er også foreslått en særskilt regulering av sjøforsikringsselskaper som oppfyller et krav til reell gjensidighet.

Vi gjennomgår forslagene til nye regler. Vår analyse vil ta for seg konsekvenser av de nye reglene og hvilke overgangsregler som er foreslått. Vi diskuterer også hva selskapene nå bør gjøre.

Link til høringen. 

Foredragsholder vil være Liv Haneberg Lundqvist fra Advokatfirmaet PwC.

Temamøtet er gratis. Du kan melde deg på her.

Påmeldingsfrist: Tirsdag 13. februar 2018.

Ta gjerne med kollegaer som ikke er medlem av NFØ.

Velkommen til temamøtet!

Ståle Wangen

Ståle Wangen

Jeg heter Ståle Wangen og jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg leder PwC Norges avdeling for internasjonal skatt og jobber til daglig med å bistå norske og utenlandske virksomheter med skatteplanlegging, strukturering av kjøp og salg av virksomheter, internprising og andre spørsmål knyttet til bedriftsbeskatning i Norge og utlandet. Jeg har mer enn 20 års erfaring med skatterådgivning.

Skatteverdenen blir stadig mer internasjonal og kompleks. Ved kjøp og salg av varer og tjenester utenfor Norges grenser må norske virksomheter håndtere skatteregler både i utlandet og i Norge. PwC har kontorer i de fleste land og vi har et unikt nettverk av skatterådgivere som kan bistå med spesialkompetanse på de fleste områder. Jeg håper mine innspill kan gi deg en alternativ innfallsvinkel til ulike temaer enn hva tradisjonelle nyhetsbrev gir.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller innspill.

My name is Ståle Wangen and I work as a partner and lawyer in PwC Tax and Legal Services in Oslo. I am head of PwC Norway’s international taxation services, and I have more than 20 years of experience assisting Norwegian and foreign businesses with tax planning, cross border restructuring, mergers and acquisitions (M&A), transfer pricing and other issues related to corporate taxation

Tax world is becoming more international and complex. Norwegian companies must increasingly handle tax rules abroad. PwC has offices almost all over the world and we have a unique network of tax advisors who can assist with expertise in most areas.

Please feel free to contact me if you have any questions, comments or input.

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Bankene reduserte utbytte med 32,8%

Med bakgrunn i spredningen av Covid-19 og den påfølgende usikkerheten knyttet til de økonomiske utsiktene fremover, forventet ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Innføring av et felles EU-rettslig varslervern

I oktober 2019 vedtok EU direktiv om beskyttelse av personer som varsler om brudd på EU-regelverket. Direktivets formål er å styrke ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Plattformselskapene har suveren inntjening – de er de nye monopolene

Plattformselskapene har suveren inntjening – de er de nye monopolene Sannsynligheten er stor for at du som leser denne artikkelen arbeider ...

Les artikkelen