<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Granskingsbloggen

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

Gunnar Holm Ringen

Jeg heter Gunnar Holm Ringen og er partner i PwCs Granskingsenhet og i Advokatfirmaet PwC. Jeg har femten års erfaring fra arbeid mot økonomisk kriminalitet, bl.a. som leder av øko-team i politidistrikt, førstestatsadvokat i ØKOKRIM og siden 2008 som gransker i PwC.

Jeg har ledet etterforskningen av og iretteført en rekke økonomiske straffesaker, blant annet Sponsor Service-saken. I PwC har jeg gjennomført en rekke granskinger i privat næringsliv, offentlige etater og frivillige organisasjoner. Jeg jobber også mye med mislighetsforebyggende tiltak og antikorrupsjon, og har hatt ansvar for gjennomføring av en rekke prosjekter innen disse områdene. Jeg er utdannet jurist, økonom og har en master i regnskap og revisjon.

Her på granskingsbloggen gleder jeg meg over å dele min erfaring med deg. Hvis det er noe du vil vite mer om eller noe jeg kan hjelpe deg med er det bare å ta kontakt.


gunnar.holm.ringen@no.pwc.com
Du finner meg på:

Presisering av varslingsreglene

Av Gunnar Holm Ringen , 12. juni 2019

Departementets forslag, Prop. 74L er til behandling i Stortinget i disse dager

Rett før påske la departementet frem sine forslag til oppfølging av Varslingsutvalgets utredning, NOU 2018:6. Formålet med endringsforslagene er å styrke vernet av varslere i norsk arbeidsliv. Saken ligger nå til behandling i Stortinget, hvor komiteen behandlet saken 28. mai og hvor flertallet i det alt vesentlige støtter departementets forslag. Lovforslaget var igjennom første gangs behandling i Stortinget den 5. juni, så endringene er rett rundt hjørnet.

Les artikkel

Interesseområder: Corporate crimes, Forensics, Regulering, Varslingskanal

Dele artikkelen:

Nye takter fra amerikanske justismyndigheter i korrupsjonskampen

Av Gunnar Holm Ringen , 26. januar 2016

På det årlige antikorrupsjonsseminaret til American Conference Institute i vinter, fikk vi høre hvilke tanker og planer amerikanske antikorrupsjonsmyndigheter har for den fremtidige korrupsjonskampen. Uttalelsene de kom med, bærer bud om en kursjustering.

Les artikkel

Interesseområder: Regeletterlevelse (Compliance)

Dele artikkelen:

Risikofritt å drive med økonomisk kriminalitet, om det ikke blir for stort eller for lite

Av Gunnar Holm Ringen , 8. april 2015

Norge er honningkrukken stadig flere forsyner seg fra, og med suksess! Dette er en påstand det neppe er grunn til å sette spørsmålstegn bak. ØKOKRIM-sjef Trond Eirik Schea uttalte til DN for noen uker siden at det kanskje er «et sted» rundt 25% sannsynlighet for å bli tatt for økonomisk kriminalitet. Jeg er redd tallet er lavere, mye lavere…

Les artikkel

Interesseområder: Faktaundersøkelser

Dele artikkelen: