<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Granskingsbloggen

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

Julie Ekeland

Jeg heter Julie Ekeland, og arbeider som konsulent i PwC. Jeg har jobbet med en rekke prosjekter knyttet til gransking, forebygging av økonomiske misligheter, internkontroll og evaluering av risikostyring. Jeg har også bred erfaring fra politiet og Økokrim innen bekjempelse av økonomisk kriminalitet.
julie.ekeland@pwc.com
Du finner meg på:

Er din eiendomsmeglingsvirksomhet i stand til etterlevelse av regelverket til antihvitvaskingsarbeid?

Av Julie Ekeland , 20. september 2016

Siden det første regelverket om finansnæringens plikt til å forhindre hvitvasking ble implementert i norsk lovgivning i 2009 har arbeidet mot hvitvasking vært under stadig utvikling. EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv ble vedtatt 20. mai 2015 og implementering av direktivet gjennom ny hvitvaskingslov i Norge er forventet sommeren 2017. Nye hvitvaskingsmetoder og myndighetenes bevissthet rundt slike fører til kontinuerlig utvikling av policy, nye krav til utføring av kundekontroll, transaksjonsovervåkning og tilsynspraksis for å hindre hvitvasking og terrorfinansiering.

Les artikkel

Interesseområder: Regeletterlevelse (Compliance)

Dele artikkelen: