<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Granskingsbloggen

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

Linn Tea Kjærås

Jeg heter Linn Tea Kjærås. Jeg er advokat i Advokatfirmaet PwC og har siden 2013 jobbet i PwCs Granskingsenhet i Tønsberg. Her jobber jeg særlig med antikorrupsjonsrådgivning og gransking/faktaundersøkelser. Kundene er virksomheter i privat og offentlig sektor, og oppdragene er av både nasjonal og internasjonal karakter. Jeg har 11 års erfaring fra politi/påtalemyndighet, advokatvirksomhet og domstolene, og dermed omfattende erfaring med faktaundersøkelser og juridiske vurderinger.

I et stadig mer internasjonalt samfunn er det viktig for virksomheter å kjenne sine samarbeidspartnere og minimalisere risikoen for å bli involvert i korrupsjon, menneskerettighetsbrudd og annen kriminalitet. Jeg ser frem til å dele nyheter og refleksjoner rundt dette med deg som bloggleser. Jeg tar gjerne imot dine kommentarer og innspill.


linn.tea.kjaeraas@no.pwc.com
Du finner meg på:

Neglisjerer naive nordmenn korrupsjon og menneskerettighetsbrudd?

Av Linn Tea Kjærås , 8. mai 2015

Vi nordmenn blir ofte beskyldt for å være naive her vi sitter på vår lille tue i nord hvor korrupsjon og menneskerettighetsbrudd er lite utbredt sammenliknet med resten av verden. Men hvilke konsekvenser kan dette få når vår forretningsvirksomhet blir internasjonal? Er vi så naive at vi lar være å foreta undersøkelser som kan forhindre oss i å bli medskyldige i korrupsjon og brudd på menneskerettighetene?

Les artikkel

Interesseområder: Regeletterlevelse (Compliance)

Dele artikkelen: