<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Granskingsbloggen

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

Marianne Støkken Pilgaard

Jeg heter Marianne Støkken Pilgaard og jobber som advokat og gransker i PwCs Granskingsenhet og Advokatfirmaet PwC. Jeg er ansvarlig for mislighetsforebyggende tjenester og jobber i tillegg med gransking/faktaundersøkelser og relatert juridisk rådgivning. Jeg har mer enn 13 års erfaring med økonomisk kriminalitet og misligheter, i tillegg til 10 års regnskapserfaring. Før jeg startet i PwC i 2013 jobbet jeg i ØKOKRIM, politiet, KPMG AS og Riksrevisjonen.

Samfunnet aksepterer nå i mindre og mindre grad uetisk adferd og kostnaden for økonomisk kriminalitet øker, både finansielt og omdømmemessig. I tillegg kan selskapet risikere lange og ressurskrevende rettsprosesser, foretaksstraff og utestengelse fra offentlige anskaffelser. Jeg hjelper virksomheter med å håndtere deres risiko for misligheter før mislighetene oppstår. Sammen identifiserer vi truslene, reduserer risikoen og implementerer kontrolltiltak. Hvordan dette best gjøres for deg og din virksomhet, skal jeg snakke mer om i mine blogginnlegg. Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål.


marianne.pilgaard@pwc.com
Du finner meg på:

Varsling - frykt for represalier

Av Marianne Støkken Pilgaard , 30. mars 2017

Årets Ledelsesbarometer viser at én av fire ledere lot være å varsle om kritikkverdige forhold på jobben på grunn av frykt for konsekvensene. Det er nedslående lesning!

 

Les artikkel

Dele artikkelen:

PwCs rapport til Nærings- og fiskeridepartementet: Korrupsjonsregelverk, antikorrupsjonstiltak og eierstyring

Av Marianne Støkken Pilgaard , 21. september 2016

PwC har levert en omfattende rapport til Nærings- og fiskeridepartementet om korrupsjonsregelverk, antikorrupsjonstiltak og eierstyring. I tillegg til en sammenstilling av norsk, amerikansk og britisk korrupsjonslovgivning, oppstiller rapporten forslag til et helhetlig antikorrupsjonsprogram.

Les artikkel

Interesseområder: Anti-korrupsjon, Foretaksstraff, compliance, Risikostyring, Internkontroll, Eierstyring og selskapsledelse, korrupsjon, antikorrupsjon

Dele artikkelen:

Foretaksstraff eller ikke – kan noen si hva som er godt nok?

Av Marianne Støkken Pilgaard , 24. august 2015

Norge har noen av verdens strengeste strafferegler mot korrupsjon. Virksomheter som ikke aktivt forebygger korrupsjon, risikerer foretaksstraff. Men hva er aktiv forebygging? Vet noen hva som er godt nok?

Les artikkel

Interesseområder: Anti-korrupsjon, Foretaksstraff

Dele artikkelen:

Forebygging eller høy risikoappetitt? Bukken som passer havresekken?

Av Marianne Støkken Pilgaard , 16. april 2015

 IMG_8284Banner

Økonomisk kriminalitet koster, både finansielt og omdømmemessig. Det vet alle som har opplevd det. Hvorfor er det da så få virksomheter som gjør noe aktivt for å forhindre det? Skyldes det bukken som passer havresekken?

Les artikkel

Interesseområder: Regeletterlevelse (Compliance)

Dele artikkelen: