<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Granskingsbloggen

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

Mats Ruge Holte

Jeg heter Mats Ruge Holte og er direktør i PwCs Granskingsenhet. Jeg har femten års erfaring innenfor sikkerhet og beredskap, bl.a. som leder av strategisk analyseenhet i Etterretningstjenesten, fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og siden 2012 som rådgiver i PwC med fagansvar på området. Jeg er utdannet statsviter og har i tillegg en mastergrad i internasjonal politikk. Jeg har bred kunnskap om internasjonale risikoforhold, bl.a. om Midtøsten og Nord-Afrika, og utvikler landrisiko- og korrupsjonsrisikovurderinger for norske bedrifter innenfor disse områdene. I tillegg jobber jeg med å bistå bedrifter i utviklingen av robuste systemer for håndtering av uønskede hendelser – både innenfor «safety» og «security». Dette arbeidet omfatter identifisering av risiko, etablering av tiltak for forebygging og håndtering, og systemer for kontroll og oppfølging. Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål.
mats.ruge.holte@pwc.com
Du finner meg på:

Iran - muligheter og utfordringer

Av Mats Ruge Holte , 16. mars 2016

Iran, Midtøstens største marked, er i ferd med å åpnes etter en periode med internasjonale sanksjoner. Dette vil kunne føre til en normalisering av handelsforbindelsene. Forretningsmulighetene for norske bedrifter vil være store. Onsdag 30. mars 2016 samlet PwC et internasjonalt sammensatt panel for å diskutere muligheter, risiko og usikkerhet i Iran.

Les artikkel

Interesseområder: Sikkerhet og beredskap

Dele artikkelen: