<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Granskingsbloggen

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

Pål K. Lønseth

Jeg heter Pål K. Lønseth. Jeg leder PwCs Granskingsenhet, og er advokat i Advokatfirmaet PwC. For det meste arbeider jeg med faktaundersøkelser/gransking, rettslige vurderinger av innhentet fakta og rådgiving til oppdragsgiver på hvordan uønskede hendelser av ulik karakter bør håndteres og unngås. Kundene er virksomheter i både privat og offentlig sektor. Jeg har 12 års erfaring fra politi, påtalemyndighet og domstolene. I politiet arbeidet jeg mye med økonomisk kriminalitet og som statsadvokat mye med organisert og internasjonal kriminalitet. I fire år var jeg også statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.

Kriminaliteten som rammer ulike virksomheter er mangeartet i form og metode. Tilsvarende er de risikoer som virksomheter opplever i et samfunn i stadig og rask utvikling. Risikoer som må håndteres og minimaliseres. Jeg ser fram til å dele nyheter og refleksjoner med deg som bloggleser, og vil gjerne også motta dine kommentarer.


pal.lonseth@no.pwc.com
Du finner meg på:

Trump som brems i kampen mot korrupsjon?

Av Pål K. Lønseth , 8. desember 2016

 

Valget av Donald Trump som amerikansk president har her hjemme og internasjonalt ledet til mange debatter om konsekvensene av valget, det være seg konsekvensene for alt fra amerikanske innenrikspolitiske spørsmål til spørsmål om forsvars- og sikkerhetspolitiske implikasjoner verden over. Debatten vil nok fortsette fremover mot innsettelsen i januar og i tiden lenge etter også.

Les artikkel

Interesseområder: korrupsjon, antikorrupsjon

Dele artikkelen:

En ISO-standard for antikorrupsjon - en velsignelse eller forbannelse?

Av Pål K. Lønseth , 18. oktober 2016

Sist fredag publiserte International Organisation for Standardization (ISO) sin standard ISO 37001; Anti-bribery managements systems. Standarden tar mål av seg til å bli den globale lederstjerne blant rammeverk mot antikorrupsjon. For de som har arbeidet med antikorrupsjon inneholder den lite substansielt nytt, men behandler kjente elementer som risikovurderinger, ledelsens involvering og ansvar i antikorrupsjonsarbeidet, etablering av en antikorrupsjons-policy, implementering og kontroll mv. Som for mange andre ISOer kan virksomheter som måtte ønske det, sertifiseres i henhold til standarden av uavhengige tredjeparter.

Les artikkel

Interesseområder: compliance, antikorrupsjon

Dele artikkelen:

Kriminalitetens tilstand

Av Pål K. Lønseth , 14. mars 2016

Annet hvert år kartlegger PwC omfanget av økonomisk kriminalitet over hele verden. Global Economic Crime Survey (GECS), heter undersøkelsen, som i år baserer seg på mer enn 6300 intervjuer med virksomheter over hele verden.

Les artikkel

Interesseområder: Faktaundersøkelser

Dele artikkelen:

Varsling om doping i idretten - ny varslingskanal på plass

Av Pål K. Lønseth , 10. mars 2016

Mens idrettsverden rystes av nye doping- og korrupsjonsskandaler, har Antidoping Norge tatt grep og etablert et sentralt verktøy i kampen mot doping; en varslingskanal der man kan kommunisere med varslere som ønsker å være anonyme.

Les artikkel

Interesseområder: Regeletterlevelse (Compliance)

Dele artikkelen:

Muligheter for innsyn i ansattes epost

Av Pål K. Lønseth , 15. februar 2016

Når en virksomhet står overfor en mistanke om uønskede hendelser for eksempel økonomisk kriminalitet, arbeidsmiljørelaterte hendelser eller annen form for illojalitet, vil det være behov for å finne ut hva som faktisk har skjedd. Både for å kunne gå videre, men også for å kunne ta læring av hendelsen slik at tilsvarende hendelser bedre kan unngås i fremtiden og derav redusere faktisk risiko.

Les artikkel

Interesseområder: Anti-korrupsjon

Dele artikkelen:

Vern om varsleren!

Av Pål K. Lønseth , 15. september 2015

Pressekonferanse, California, 12. februar 2009, rett før starten på den fjerde Tour of California. Lance Armstrong har noen måneder tidligere meldt sitt comeback i sykkelsporten med mål om å ta sin åttende Tour de France-seier senere samme år. Paul Kimmage, daværende journalist i The Sunday Times, har våget å være kritisk til Armstrongs prosjekt.

Les artikkel

Interesseområder: Anti-korrupsjon

Dele artikkelen:

Kampen mot korrupsjon – slutten på begynnelsen?

Av Pål K. Lønseth , 10. juni 2015

"Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.” – Winston Churchill

Les artikkel

Interesseområder: Anti-korrupsjon

Dele artikkelen:

Velkommen til Granskingsbloggen

Av Pål K. Lønseth , 8. april 2015

Granskninger har skapt overskrifter i media i en årrekke. Oftest gjennom en omtale av de saksforhold granskingen har vært med på å avdekke, men fra tid til annen omtales også granskingsprosessen i seg selv. De gangene selve granskingen har fått omtale, har det ikke sjelden vært i form av kritikk fremført av aktører berørt av granskingen, gjerne enkeltindivider som har hevdet seg utsatt for urett i granskingsprosessen. Men negativ omtale har også kommet på prinsipielt grunnlag fra samfunnsaktører som politi, påtalemyndighet og Datatilsynet, samt enkelte som uttaler seg bombastisk på et mer generelt og unyansert grunnlag. Noen har hevdet at private granskinger ødelegger bevis, mangler respekt for rettssikkerhetsgarantier og burde utelukkende vært utført av politi og påtalemyndighet.

Les artikkel

Interesseområder: Anti-korrupsjon

Dele artikkelen: