<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Granskingsbloggen

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

Petter Amland

Petter er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor fra NHH. Siden 2011 har han ledet et vidt spenn av granskinger der virksomheter har befunnet seg i krevende situasjoner. Eksempler er mistanke om grov korrupsjon i datterselskaper, underslag/økonomisk utroskap og tilhørende regnskapsmanipulasjon, misbruk av offentlige støtteordninger og bistand i due diligence-prosesser der korrupsjonsrisiko er sentralt. Han har opparbeidet seg betydelig internasjonal erfaring gjennom granskinger i for eksempel Russland, Vietnam, Japan, Mosambik, Tyrkia, Litauen og Bulgaria. Petter gjennomfører og fasiliterer workshops der temaene typisk er forebygging av misligheter i organisasjonen, dilemmatrening, gjennomgang av gjeldende regelverk og eksempler fra virkeligheten der mangelfull forebygging av misligheter har fått uheldige konsekvenser.
petter.amland@pwc.com

Et bestillingsverk!

Av Petter Amland , 18. april 2018

Granskingsrapporten har blitt offentliggjort. Den rettet kritikk særlig mot én involvert. E24, DN og NRK tar derfor kontakt med vedkommende for en kommentar: «Jeg kjenner meg ikke igjen i det som står i rapporten. Den fremstår som et bestillingsverk. Husk at granskeren har fått klekkelig betalt for å gjøre dette – og den som betaler er blant dem som granskes. Det sier seg selv at denne rapporten ikke er objektiv. Denne rapporten kan ikke tillegges vekt.» 

Les artikkel

Interesseområder: Faktaundersøkelser, gransking

Dele artikkelen: