<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Granskingsbloggen

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

Stig Rune Johnsen

Jeg heter Stig Rune Johnsen og er direktør i PwCs Granskingsenhet og advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har 11 års erfaring som spesialetterforsker i Økokrim med særlig ansvar for etterforsking av korrupsjonssaker, skatte- og avgiftsovertredelser og regnskapsmanipulasjon. Jeg har vært prosjektleder og deltaker i flere større offentlige granskinger, både i kommunal sektor, helsesektoren og innenfor Forsvaret På granskingsbloggen vil jeg bruke min erfaring som etterforsker/gransker av økonomisk kriminalitet til å belyse alt fra dagsaktuelle temaer, årsakssammenhenger og ulike forebyggende emner.
stig.rune.johnsen@pwc.com
Du finner meg på:

How to identify lies

Av Stig Rune Johnsen , 11. desember 2017

Lawyer and Director at PricewaterhouseCoopers

Les artikkel

Interesseområder: Investigation, Corporate crimes, Interviews

Dele artikkelen:

ANTIKORRUPSJON I FORBINDELSE MED OPPKJØP OG FUSJONER

Av Stig Rune Johnsen , 14. september 2016

Dersom det har blitt begått straffbare handlinger, som for eksempel korrupsjon i en virksomhet som kjøpes opp eller innfusjoneres, blir det et spørsmål om hva slags ansvar kjøper skal ha for dette. Korrupsjonen kan jo være begått i lang tid forut for oppkjøpet/fusjonen. Er det rimelig at kjøper skal bære ansvar for slike handlinger dersom disse først avdekkes etter at transaksjonen er gjennomført?

Les artikkel

Interesseområder: Anti-korrupsjon, compliance

Dele artikkelen:

Hva er korrupsjon?

Av Stig Rune Johnsen , 29. oktober 2015

Korrupsjon er misbruk av makt, sier Transparency International. Korrupsjon er et flertydig begrep, sier Økokrim. Korrupsjon som begrep har en særegen klang og vekker en helt annen type harme enn andre former for økonomisk kriminalitet. Hvorfor er det slik?

Les artikkel

Interesseområder: Anti-korrupsjon

Dele artikkelen:

Hvem skal straffes ved bedriftskriminalitet?

Av Stig Rune Johnsen , 22. september 2015

Reglene om foretaksstraff er utformet slik at dersom noen har begått en straffbar handling på vegne av et foretak, så kan foretaket straffes. Hva så med personen bak handlingen? Et foretak kan ikke i seg selv begå en overtredelse. 

Les artikkel

Interesseområder: Foretaksstraff

Dele artikkelen:

Born to bribe

Av Stig Rune Johnsen , 25. juni 2015

IMG_0911_BANNER

I hvilken grad er du menneskelig disponert til å begå korrupsjon? Mange bedrifter bruker mye ressurser på å forebygge korrupsjon. Økt kunnskap om årsaken til korrupsjon kan bidra til å effektivisere bekjempelsen – og det er ikke så veldig vanskelig heller. 

Les artikkel

Interesseområder: Anti-korrupsjon

Dele artikkelen: