<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Våre forfattere

Frode Alirash-Roarson

Jeg heter Frode Alirash-Roarson og jobber som Senior Manager i PwCs Granskingsenhet med ansvar for våre FTS tjenester. Her har jeg fokus på sikring, gjenoppretting og analyse av alle typer elektroniske spor, data gjenoppretting og sikker sletting. Jeg har bakgrunn ifra akademia hvor jeg har undervist i digital etterforskning ved University of South Wales og Noroff University College. Ved Noroff University College har jeg også vært med å bygge opp bachelor studiet i digital etterforskning. Ved siden av det akademiske har jeg jobbet som konsulent hvor fokuset har vært rettet mot sikkerhet og utvikling av "cloud-systemer" (egne servere). Jeg har også lang erfaring med å holde foredrag og kurs. Her på Granskingsbloggen vil jeg hovedsakelig blogge om digital etterforskning.

Gunnar Holm Ringen

Jeg heter Gunnar Holm Ringen og er partner i PwCs Granskingsenhet og i Advokatfirmaet PwC. Jeg har femten års erfaring fra arbeid mot økonomisk kriminalitet, bl.a. som leder av øko-team i politidistrikt, førstestatsadvokat i ØKOKRIM og siden 2008 som gransker i PwC.

Jeg har ledet etterforskningen av og iretteført en rekke økonomiske straffesaker, blant annet Sponsor Service-saken. I PwC har jeg gjennomført en rekke granskinger i privat næringsliv, offentlige etater og frivillige organisasjoner. Jeg jobber også mye med mislighetsforebyggende tiltak og antikorrupsjon, og har hatt ansvar for gjennomføring av en rekke prosjekter innen disse områdene. Jeg er utdannet jurist, økonom og har en master i regnskap og revisjon.

Her på granskingsbloggen gleder jeg meg over å dele min erfaring med deg. Hvis det er noe du vil vite mer om eller noe jeg kan hjelpe deg med er det bare å ta kontakt.

Ingrid Nødset

Jack Esposito

Jack is a Manager in PwC Forensics Norway conducting investigations, due diligence, corporate intelligence, and security consulting. Prior to his current role, Jack served in the United States Intelligence Community in Washington DC, working on international risk and security issues for the Department of Defense (DoD) and Federal Bureau of Investigation (FBI). Jack served on multiple FBI and DoD task forces conducting international security and investigation operations and is a subject matter expert in risk due diligence and intelligence issues.

Julie Ekeland

Jeg heter Julie Ekeland, og arbeider som konsulent i PwC. Jeg har jobbet med en rekke prosjekter knyttet til gransking, forebygging av økonomiske misligheter, internkontroll og evaluering av risikostyring. Jeg har også bred erfaring fra politiet og Økokrim innen bekjempelse av økonomisk kriminalitet.

Knut Erik Friis

Jeg heter Knut Erik Friis og jobber som partner i PwCs Granskingsenhet. Jeg arbeider inn mot alle våre tjenesteområder, men har et spesielt fokus mot implementering av antikorrupsjonsprogrammer og håndtering av tredjepartsrisiko for internasjonale virksomheter. I tilknytning til dette har jeg arbeidet med selskaper i Brasil, Etiopia, Indonesia, Haiti. Kasakhstan, Kenya, Libanon, Mexico, Russland, Nigeria, Sør-Sudan, Uganda, USA mv. både i forbindelse med utredninger og antikorrupsjonstiltak. Jeg har også på vegne av Verdensbanken arbeidet for å veilede og monitorere virksomheters implementering av antikorrupsjonstiltak.

Jeg har tidligere arbeidet som strategisk og operativ etteretningsanalytiker og med nasjonal krisehåndtering og beredskap, og har deretter arbeidet med antikorrupsjon og gransking i PwC siden 2006.

I denne bloggen har jeg spesielt lyst å fokusere på trender, forventninger og krav til antikorrupsjon og hvordan virksomheter med enkle praktiske tiltak kan begrense sin eksponering på dette feltet.

Linn Tea Kjærås

Jeg heter Linn Tea Kjærås. Jeg er advokat i Advokatfirmaet PwC og har siden 2013 jobbet i PwCs Granskingsenhet i Tønsberg. Her jobber jeg særlig med antikorrupsjonsrådgivning og gransking/faktaundersøkelser. Kundene er virksomheter i privat og offentlig sektor, og oppdragene er av både nasjonal og internasjonal karakter. Jeg har 11 års erfaring fra politi/påtalemyndighet, advokatvirksomhet og domstolene, og dermed omfattende erfaring med faktaundersøkelser og juridiske vurderinger.

I et stadig mer internasjonalt samfunn er det viktig for virksomheter å kjenne sine samarbeidspartnere og minimalisere risikoen for å bli involvert i korrupsjon, menneskerettighetsbrudd og annen kriminalitet. Jeg ser frem til å dele nyheter og refleksjoner rundt dette med deg som bloggleser. Jeg tar gjerne imot dine kommentarer og innspill.

Magne Kjettorp Knoph

Hei, jeg heter Magne Kjettorp Knoph og jobber som granskingsanalytiker i PwC Gransking, noe jeg har gjort siden 2013. Mitt hovedfokus er gjennomføring og utvikling av analyser for å identifisere og avdekke økonomisk kriminalitet og misligheter på granskingsoppdrag og som forebyggende tiltak. Jeg er utdannet Siviløkonom med fordypning i regnskap og revisjon, samt at jeg har en Master of International Business fra Australia. Jeg har jobbet tre år med revisjon og to år med bedriftsrådgivning.

Nye metoder for svindel og underslag blir hele tiden mer avansert. I et samfunn med mulighet for å analysere komplette datauttrekk på tvers av systemer, både internt og eksternt. Med min kompetanse og erfaring kan jeg bistå dere å undersøke risikoen for underslag og misligheter. Ta gjerne kontakt for spørsmål eller innspill.

Marianne Støkken Pilgaard

Jeg heter Marianne Støkken Pilgaard og jobber som advokat og gransker i PwCs Granskingsenhet og Advokatfirmaet PwC. Jeg er ansvarlig for mislighetsforebyggende tjenester og jobber i tillegg med gransking/faktaundersøkelser og relatert juridisk rådgivning. Jeg har mer enn 13 års erfaring med økonomisk kriminalitet og misligheter, i tillegg til 10 års regnskapserfaring. Før jeg startet i PwC i 2013 jobbet jeg i ØKOKRIM, politiet, KPMG AS og Riksrevisjonen.

Samfunnet aksepterer nå i mindre og mindre grad uetisk adferd og kostnaden for økonomisk kriminalitet øker, både finansielt og omdømmemessig. I tillegg kan selskapet risikere lange og ressurskrevende rettsprosesser, foretaksstraff og utestengelse fra offentlige anskaffelser. Jeg hjelper virksomheter med å håndtere deres risiko for misligheter før mislighetene oppstår. Sammen identifiserer vi truslene, reduserer risikoen og implementerer kontrolltiltak. Hvordan dette best gjøres for deg og din virksomhet, skal jeg snakke mer om i mine blogginnlegg. Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål.

Mats Ruge Holte

Jeg heter Mats Ruge Holte og er direktør i PwCs Granskingsenhet. Jeg har femten års erfaring innenfor sikkerhet og beredskap, bl.a. som leder av strategisk analyseenhet i Etterretningstjenesten, fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og siden 2012 som rådgiver i PwC med fagansvar på området. Jeg er utdannet statsviter og har i tillegg en mastergrad i internasjonal politikk. Jeg har bred kunnskap om internasjonale risikoforhold, bl.a. om Midtøsten og Nord-Afrika, og utvikler landrisiko- og korrupsjonsrisikovurderinger for norske bedrifter innenfor disse områdene. I tillegg jobber jeg med å bistå bedrifter i utviklingen av robuste systemer for håndtering av uønskede hendelser – både innenfor «safety» og «security». Dette arbeidet omfatter identifisering av risiko, etablering av tiltak for forebygging og håndtering, og systemer for kontroll og oppfølging. Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål.

Nora Hader

Petter Amland

Petter er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor fra NHH. Siden 2011 har han ledet et vidt spenn av granskinger der virksomheter har befunnet seg i krevende situasjoner. Eksempler er mistanke om grov korrupsjon i datterselskaper, underslag/økonomisk utroskap og tilhørende regnskapsmanipulasjon, misbruk av offentlige støtteordninger og bistand i due diligence-prosesser der korrupsjonsrisiko er sentralt. Han har opparbeidet seg betydelig internasjonal erfaring gjennom granskinger i for eksempel Russland, Vietnam, Japan, Mosambik, Tyrkia, Litauen og Bulgaria. Petter gjennomfører og fasiliterer workshops der temaene typisk er forebygging av misligheter i organisasjonen, dilemmatrening, gjennomgang av gjeldende regelverk og eksempler fra virkeligheten der mangelfull forebygging av misligheter har fått uheldige konsekvenser.

Pål K. Lønseth

Jeg heter Pål K. Lønseth. Jeg leder PwCs Granskingsenhet, og er advokat i Advokatfirmaet PwC. For det meste arbeider jeg med faktaundersøkelser/gransking, rettslige vurderinger av innhentet fakta og rådgiving til oppdragsgiver på hvordan uønskede hendelser av ulik karakter bør håndteres og unngås. Kundene er virksomheter i både privat og offentlig sektor. Jeg har 12 års erfaring fra politi, påtalemyndighet og domstolene. I politiet arbeidet jeg mye med økonomisk kriminalitet og som statsadvokat mye med organisert og internasjonal kriminalitet. I fire år var jeg også statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.

Kriminaliteten som rammer ulike virksomheter er mangeartet i form og metode. Tilsvarende er de risikoer som virksomheter opplever i et samfunn i stadig og rask utvikling. Risikoer som må håndteres og minimaliseres. Jeg ser fram til å dele nyheter og refleksjoner med deg som bloggleser, og vil gjerne også motta dine kommentarer.

Sigurd T. Kinge

Jeg heter Sigurd T. Kinge, og jeg jobber som advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg arbeider mye med arbeidsrettslige problemstillinger, og har særlig erfaring med oppsigelsesprosesser, varslingssaker og arbeidsgivers plikter og rettigheter ved sykdom hos arbeidstakere. I tillegg jobber jeg med offentlige anskaffelser og fast eiendom.

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til noe du leser her på bloggen er det bare å ta kontakt.

Skattebloggen

Stig Rune Johnsen

Jeg heter Stig Rune Johnsen og er direktør i PwCs Granskingsenhet og advokat i Advokatfirmaet PwC. Jeg har 11 års erfaring som spesialetterforsker i Økokrim med særlig ansvar for etterforsking av korrupsjonssaker, skatte- og avgiftsovertredelser og regnskapsmanipulasjon. Jeg har vært prosjektleder og deltaker i flere større offentlige granskinger, både i kommunal sektor, helsesektoren og innenfor Forsvaret På granskingsbloggen vil jeg bruke min erfaring som etterforsker/gransker av økonomisk kriminalitet til å belyse alt fra dagsaktuelle temaer, årsakssammenhenger og ulike forebyggende emner.