<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kampen mot korrupsjon – slutten på begynnelsen?

‹ Tilbake til artikler

"Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.” – Winston Churchill

Kapitalisme og konkurranse mellom bedrifter, regulert av velfungerende og liberale rettsstatlige prinsipper, er blant menneskehetens store landevinninger. I sin aller enkleste form: Konkurransen skaper produktivitetsvekst samtidig som prisene holdes nede. Denne kombinasjonen er helt grunnleggende for den innovasjonen og velstandsveksten som førte vestlige samfunn ut av fattigdom. 

Som i all menneskelig aktivitet er også kapitalismen utsatt for juksemakere. Dersom produktene ikke er de beste eller prisen ikke er konkurransedyktig, kan det for eksempel kompenseres for ved at beslutningstageren hos kunden bestikkes for å velge produktene likevel i stedet for noe bedre. Det er ulovlig, men noen vil alltid prøve, kanskje fordi de mener det fungerer mye raskere enn å få til det samme resultatet gjennom innovasjon, bedre kvalitet og effektivisering av produksjonen. 

Det verste er at slike bestikkelser ikke bare har vært vanlig; det har inntil relativt nylig også vært lovlig i den grad at bestikkelser har kunnet gi skattefradrag. 

Korrupsjonens konsekvenser for samfunnet og økonomien er velkjent. Og inn på banen har det kommet stadig strengere lover, regler og straff knyttet til korrupsjon. Har det virket? Min kollega, advokat Nicolai Skridshol, gratulerte her i bloggen nylig norsk næringsliv med et betydelig forbedret forebyggende antikorrupsjonsarbeid. Det er det god grunn til å gratulere. Samtidig er ikke gode compliance-programmer alene nok og det gjenstår betydelige utfordringer, særlig i de tilfeller hvor norsk næringsliv opererer i risikomarkeder ute. Men også her hjemme er mitt inntrykk at utfordringene er undervurdert, selv om det er gjort og gjøres mye godt arbeid. Svært mye av «små-korrupsjonen» er borte, det vil si den begrensede smøringen som «alle» bedrev for 20 år siden i form av dyre gaver og luksuriøse reiser til ikke-faglige arrangementer. Den delen av slaget er vunnet. 

Det er derfor jeg har lagt inn sitatet over, uttalt etter de alliertes seier i slaget om El Alamein i november 1942. Dette var den første virkelige allierte seieren siden krigsutbruddet i 1939. Churchill anså slaget ved El Alamein som slutten på begynnelsen. Til sammenlikning vil jeg si at de slagene vi har vunnet mot korrupsjon de siste 20 årene markerer slutten på begynnelsen av anti-korrupsjonskampen. Kulturen med mindre smøring er langt på vei utradert, men flere og større slag ligger foran norsk næringsliv når nye markeder og kontrakter skal vinnes. Slagene er allerede i gang, og de utfordringene som ligger foran oss trenger vi en løpende diskusjon om og oppmerksomhet rundt. Derfor ser PwC Gransking det som viktig å arrangere den årlige antikorrupsjonskonferansen. Det gjør vi i samarbeid med Transparency International Norge, Advokatfirmaet Selmer og Økokrim. Konferansen vil være den 11. og 12. juni. 

Linken finner du her:


http://antikorrupsjonskonferansen.no/

Kanskje vi sees.

Vel møtt!

Legg igjen en kommentar

Relevante artikler

Les artikkelen

Korrupsjonsfaren øker - Hva gjør vi nå?

Økokrims trusselvurdering 2020 peker på økt risiko for korrupsjon i Norge. Hvordan bør norske selskaper ruste seg mot dette? Er det nok å ...

Les artikkelen
Les artikkelen

Trump som brems i kampen mot korrupsjon?

  Valget av Donald Trump som amerikansk president har her hjemme og internasjonalt ledet til mange debatter om konsekvensene av valget, det ...

Les artikkelen
Les artikkelen

En ISO-standard for antikorrupsjon - en velsignelse eller forbannelse?

Sist fredag publiserte International Organisation for Standardization (ISO) sin standard ISO 37001; Anti-bribery managements systems. ...

Les artikkelen