<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Granskingsbloggen

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

Skruene strammes til i ny hvitvaskingslov

Av Henning Gravklev , 18. mai 2017

Ny hvitvaskingslov er rett rundt hjørnet og økte krav på mange fronter kan være utfordrende for de som skal følge opp loven i egen virksomhet. Målet er å hindre hvitvasking, terrorfinansiering og sanksjonsbrudd.

Les artikkel

Interesseområder: Hvitvasking

Dele artikkelen:

Varsling - frykt for represalier

Av Marianne Støkken Pilgaard , 30. mars 2017

Årets Ledelsesbarometer viser at én av fire ledere lot være å varsle om kritikkverdige forhold på jobben på grunn av frykt for konsekvensene. Det er nedslående lesning!

 

Les artikkel

Dele artikkelen:

Trump som brems i kampen mot korrupsjon?

Av Pål K. Lønseth , 8. desember 2016

 

Valget av Donald Trump som amerikansk president har her hjemme og internasjonalt ledet til mange debatter om konsekvensene av valget, det være seg konsekvensene for alt fra amerikanske innenrikspolitiske spørsmål til spørsmål om forsvars- og sikkerhetspolitiske implikasjoner verden over. Debatten vil nok fortsette fremover mot innsettelsen i januar og i tiden lenge etter også.

Les artikkel

Interesseområder: korrupsjon, antikorrupsjon

Dele artikkelen:

Gasellevirksomheter og forebygging av økonomiske misligheter

Av Magne Kjettorp Knoph & Knut Erik Friis , 25. november 2016

Gratulerer til årets Gaseller i Rogaland og Buskerud. På denne dagen vil vi også reise en bekymring. I løpet av noen få år er det stor sannsynlighet for at din virksomhet kan bli utsatt for alvorlig økonomisk kriminalitet. Imidlertid er det mye du kan gjøre for å forebygge og redusere skadevirkningene av dette.

Les artikkel

Dele artikkelen:

En ISO-standard for antikorrupsjon - en velsignelse eller forbannelse?

Av Pål K. Lønseth , 18. oktober 2016

Sist fredag publiserte International Organisation for Standardization (ISO) sin standard ISO 37001; Anti-bribery managements systems. Standarden tar mål av seg til å bli den globale lederstjerne blant rammeverk mot antikorrupsjon. For de som har arbeidet med antikorrupsjon inneholder den lite substansielt nytt, men behandler kjente elementer som risikovurderinger, ledelsens involvering og ansvar i antikorrupsjonsarbeidet, etablering av en antikorrupsjons-policy, implementering og kontroll mv. Som for mange andre ISOer kan virksomheter som måtte ønske det, sertifiseres i henhold til standarden av uavhengige tredjeparter.

Les artikkel

Interesseområder: compliance, antikorrupsjon

Dele artikkelen:

Hvordan dataanalyser kan forebygge og avdekke misligheter

Av Magne Kjettorp Knoph , 11. oktober 2016

En tredjedel av alle virksomheter vil oppleve alvorlige økonomiske misligheter i løpet av en to-årsperiode. Enda flere utsettes uten at virksomheten klarer å avdekke det. Strukturerte dataanalyser bidrar til å avdekke slike hendelser og opplevd kontrollnivå er et sterkt forebyggende tiltak. Her ser jeg konkret på hvordan dataanalyser kan avdekke tre former for økonomisk utroskap

Les artikkel

Interesseområder: Internkontroll, mislighetsanalyse

Dele artikkelen:

PwCs rapport til Nærings- og fiskeridepartementet: Korrupsjonsregelverk, antikorrupsjonstiltak og eierstyring

Av Marianne Støkken Pilgaard , 21. september 2016

PwC har levert en omfattende rapport til Nærings- og fiskeridepartementet om korrupsjonsregelverk, antikorrupsjonstiltak og eierstyring. I tillegg til en sammenstilling av norsk, amerikansk og britisk korrupsjonslovgivning, oppstiller rapporten forslag til et helhetlig antikorrupsjonsprogram.

Les artikkel

Interesseområder: Anti-korrupsjon, Foretaksstraff, compliance, Risikostyring, Internkontroll, Eierstyring og selskapsledelse, korrupsjon, antikorrupsjon

Dele artikkelen:

Er din eiendomsmeglingsvirksomhet i stand til etterlevelse av regelverket til antihvitvaskingsarbeid?

Av Julie Ekeland , 20. september 2016

Siden det første regelverket om finansnæringens plikt til å forhindre hvitvasking ble implementert i norsk lovgivning i 2009 har arbeidet mot hvitvasking vært under stadig utvikling. EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv ble vedtatt 20. mai 2015 og implementering av direktivet gjennom ny hvitvaskingslov i Norge er forventet sommeren 2017. Nye hvitvaskingsmetoder og myndighetenes bevissthet rundt slike fører til kontinuerlig utvikling av policy, nye krav til utføring av kundekontroll, transaksjonsovervåkning og tilsynspraksis for å hindre hvitvasking og terrorfinansiering.

Les artikkel

Interesseområder: Regeletterlevelse (Compliance)

Dele artikkelen:

ANTIKORRUPSJON I FORBINDELSE MED OPPKJØP OG FUSJONER

Av Stig Rune Johnsen , 14. september 2016

Dersom det har blitt begått straffbare handlinger, som for eksempel korrupsjon i en virksomhet som kjøpes opp eller innfusjoneres, blir det et spørsmål om hva slags ansvar kjøper skal ha for dette. Korrupsjonen kan jo være begått i lang tid forut for oppkjøpet/fusjonen. Er det rimelig at kjøper skal bære ansvar for slike handlinger dersom disse først avdekkes etter at transaksjonen er gjennomført?

Les artikkel

Interesseområder: Anti-korrupsjon, compliance

Dele artikkelen:

US DoJ – Nye tiltak i kampen mot korrupsjon

Av Knut Erik Friis , 7. april 2016


Det amerikanske justisdepartementet (US DoJ) lanserte tirsdag 5. april ny plan for å styrke korrupsjonsbekjempelse.

Les artikkel

Interesseområder: compliance

Dele artikkelen: