<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Granskingsbloggen

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

3 tips til næringslivsledere som vil unngå hvitvasking og korrupsjon

Av Henning Gravklev , 12. september 2017

Les artikkel

Interesseområder: Anti-korrupsjon, Hvitvasking, Ledere, tips, næringsliv

Dele artikkelen:

PwCs rapport til Nærings- og fiskeridepartementet: Korrupsjonsregelverk, antikorrupsjonstiltak og eierstyring

Av Marianne Støkken Pilgaard , 21. september 2016

PwC har levert en omfattende rapport til Nærings- og fiskeridepartementet om korrupsjonsregelverk, antikorrupsjonstiltak og eierstyring. I tillegg til en sammenstilling av norsk, amerikansk og britisk korrupsjonslovgivning, oppstiller rapporten forslag til et helhetlig antikorrupsjonsprogram.

Les artikkel

Interesseområder: Anti-korrupsjon, Foretaksstraff, compliance, Risikostyring, Internkontroll, Eierstyring og selskapsledelse, korrupsjon, antikorrupsjon

Dele artikkelen:

ANTIKORRUPSJON I FORBINDELSE MED OPPKJØP OG FUSJONER

Av Stig Rune Johnsen , 14. september 2016

Dersom det har blitt begått straffbare handlinger, som for eksempel korrupsjon i en virksomhet som kjøpes opp eller innfusjoneres, blir det et spørsmål om hva slags ansvar kjøper skal ha for dette. Korrupsjonen kan jo være begått i lang tid forut for oppkjøpet/fusjonen. Er det rimelig at kjøper skal bære ansvar for slike handlinger dersom disse først avdekkes etter at transaksjonen er gjennomført?

Les artikkel

Interesseområder: Anti-korrupsjon, compliance

Dele artikkelen:

Muligheter for innsyn i ansattes epost

Av Pål K. Lønseth , 15. februar 2016

Når en virksomhet står overfor en mistanke om uønskede hendelser for eksempel økonomisk kriminalitet, arbeidsmiljørelaterte hendelser eller annen form for illojalitet, vil det være behov for å finne ut hva som faktisk har skjedd. Både for å kunne gå videre, men også for å kunne ta læring av hendelsen slik at tilsvarende hendelser bedre kan unngås i fremtiden og derav redusere faktisk risiko.

Les artikkel

Interesseområder: Anti-korrupsjon

Dele artikkelen:

Norges Bank - Strengere utelukkelsesregime ved grov korrupsjon?

Av Knut Erik Friis , 29. januar 2016

Norges Bank har besluttet å utelukke det kinesiske telekommunikasjonsselskapet ZTE Corporation fra pensjonsfondets investeringsportefølje. ZTE er blant verdens fem største produsenter av telekommunikasjonsutstyr og nettverksløsninger.

Les artikkel

Interesseområder: Anti-korrupsjon

Dele artikkelen:

Hva er korrupsjon?

Av Stig Rune Johnsen , 29. oktober 2015

Korrupsjon er misbruk av makt, sier Transparency International. Korrupsjon er et flertydig begrep, sier Økokrim. Korrupsjon som begrep har en særegen klang og vekker en helt annen type harme enn andre former for økonomisk kriminalitet. Hvorfor er det slik?

Les artikkel

Interesseområder: Anti-korrupsjon

Dele artikkelen:

Vern om varsleren!

Av Pål K. Lønseth , 15. september 2015

Pressekonferanse, California, 12. februar 2009, rett før starten på den fjerde Tour of California. Lance Armstrong har noen måneder tidligere meldt sitt comeback i sykkelsporten med mål om å ta sin åttende Tour de France-seier senere samme år. Paul Kimmage, daværende journalist i The Sunday Times, har våget å være kritisk til Armstrongs prosjekt.

Les artikkel

Interesseområder: Anti-korrupsjon

Dele artikkelen:

Foretaksstraff eller ikke – kan noen si hva som er godt nok?

Av Marianne Støkken Pilgaard , 24. august 2015

Norge har noen av verdens strengeste strafferegler mot korrupsjon. Virksomheter som ikke aktivt forebygger korrupsjon, risikerer foretaksstraff. Men hva er aktiv forebygging? Vet noen hva som er godt nok?

Les artikkel

Interesseområder: Anti-korrupsjon, Foretaksstraff

Dele artikkelen:

Born to bribe

Av Stig Rune Johnsen , 25. juni 2015

IMG_0911_BANNER

I hvilken grad er du menneskelig disponert til å begå korrupsjon? Mange bedrifter bruker mye ressurser på å forebygge korrupsjon. Økt kunnskap om årsaken til korrupsjon kan bidra til å effektivisere bekjempelsen – og det er ikke så veldig vanskelig heller. 

Les artikkel

Interesseområder: Anti-korrupsjon

Dele artikkelen:

Kampen mot korrupsjon – slutten på begynnelsen?

Av Pål K. Lønseth , 10. juni 2015

"Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.” – Winston Churchill

Les artikkel

Interesseområder: Anti-korrupsjon

Dele artikkelen: