<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1159208090890608&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Granskingsbloggen

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

Granskingsbloggen Gransking, varsling, økonomisk
kriminalitet og anti-korrupsjon

PwC Gransking inviterer til Antikorrupsjonskonferansen 2015

Av Knut Erik Friis , 3. juni 2015

Det er fortsatt noen ledige plasser til Antikorrupsjonskonferansen 2015, 11. og 12. juni. Konferansen er et samarbeid mellom Transparency International Norge, Økokrim, Advokatfirmaet Selmer og PwC Gransking. 

Les artikkel

Interesseområder: Anti-korrupsjon

Dele artikkelen:

Hvorfor og hvordan foregår korrupsjon – "Organisatoriske" røde flagg

Av Knut Erik Friis , 29. mai 2015

IMG_0877_BANNER

Antikorrupsjonsprogrammer handler mye om retningslinjer, kontroll og myndighetsforventninger. De forteller imidlertid lite om hvordan vi skal bygge en organisasjonskultur som bidrar til å redusere risiko for korrupsjon.

Les artikkel

Interesseområder: Anti-korrupsjon

Dele artikkelen:

Risikobasert tilnærming til korrupsjon – hvordan få det til?

Av Knut Erik Friis , 23. april 2015

Veiledninger til internasjonale korrupsjonsregelverk som UK Bribery Act og FCPA så vel som Økokrims sjekkpunkter for å unngå foretaksstraff, sier at virksomheter må tilrettelegge antikorrupsjonstiltak i henhold til korrupsjonsrisiko. 

Les artikkel

Interesseområder: Anti-korrupsjon

Dele artikkelen:

Velkommen til Granskingsbloggen

Av Pål K. Lønseth , 8. april 2015

Granskninger har skapt overskrifter i media i en årrekke. Oftest gjennom en omtale av de saksforhold granskingen har vært med på å avdekke, men fra tid til annen omtales også granskingsprosessen i seg selv. De gangene selve granskingen har fått omtale, har det ikke sjelden vært i form av kritikk fremført av aktører berørt av granskingen, gjerne enkeltindivider som har hevdet seg utsatt for urett i granskingsprosessen. Men negativ omtale har også kommet på prinsipielt grunnlag fra samfunnsaktører som politi, påtalemyndighet og Datatilsynet, samt enkelte som uttaler seg bombastisk på et mer generelt og unyansert grunnlag. Noen har hevdet at private granskinger ødelegger bevis, mangler respekt for rettssikkerhetsgarantier og burde utelukkende vært utført av politi og påtalemyndighet.

Les artikkel

Interesseområder: Anti-korrupsjon

Dele artikkelen: